Jubileusz Straży Pożarnej w Radomsku

0
475
fot. Starostwo Powiatowe Radomsko

Wystawa czasowa „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Jubileusz straży pożarnej w Radomsku”.

Ekspozycja została przygotowana ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego w Radomsku, zbiorów KP PSP w Radomsku, zbiorów OSP Radomsko, OSP Bogowidzowy i osób prywatnych.

Projekt ten to działanie podjęte z okazji jubileuszy, obchodzonych w tym roku. Pierwszy z nich to 140 lat założenia, rozwoju oraz działalności ochotniczej straży pożarnej w tym 100 – rocznica utworzenia OSP Folwarki. Następny to 100 lat istnienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Ekspozycja ukazuje początki tworzenia ochotniczej straży ogniowej w mieście i postaci jej założycieli, rozwój straży, tworzenie kolejnych struktur oraz następnych jednostek pożarniczych w mieście, aż do dziś.

Na wystawie „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Jubileusz straży pożarnej w Radomsku”, zaprezentowane będą najciekawsze archiwalia oraz muzealia, które związane są z radomszczańską strażą pożarną. Wśród nich znajdą się między innymi: fotografie, noty biograficzne założycieli, sztandary, mundury, hełmy, odznaczenia, sprzęt gaśniczy oraz ratowniczy, pompy, dokumenty, publikacje tematyczne oraz prasowe, znajdujące się w muzealnym inwentarzu.

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Jubileusz Straży Pożarnej w Radomsku 1
mat. Starostwo Powiatowe Radomsko

Ekspozycja prezentowana jest w Muzeum Regionalnym w Radomsku. Dostępna dla zwiedzających jest w godzinach 10.00-18.00.

K KIK