fbpx

Posiedzenie Rady Gospodarczej w Radomsku

Spotkanie poprowadził kierownik Centrum Nowoczesnych Inwestycji

11 października po dość długiej przerwie, która spowodowana była obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa odbyło się posiedzenie Rady Gospodarczej, która powołana została jako organ doradczy prezydenta miasta. Spotkanie to poprowadził kierownik Centrum Nowoczesnych Inwestycji Jarosław Wojdełko.

„Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany i działanie, ale cieszę się, że dziś udało nam się spotkać. Rada Gospodarcza pełni dla prezydenta funkcję doradczą, dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy prowadzili dialog, i aby wspólnie decydować o kierunkach polityki gospodarczej naszego miasta”- tak powiedział prezydent Jarosław Ferenc witając przedsiębiorców.

Pierwszym punktem spotkania było głosowanie i wybór przewodniczącego Rady Gospodarczej. Funkcję przewodniczącego Rady na trzy letnią kadencję otrzymał Witold Świtkowski, natomiast wiceprzewodniczącym Zbigniew Łyczko.

Później członkowie Rady zasiedli nad projektem studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego. Założenia do studium przedstawił zdalnie projektant Radosłwa Jończak.

Przedsiębiorcy zainteresowani byli przede wszystkim możliwościami instalacji OZE, nowymi terenami inwestycyjnymi a także komunikacją na strefie ekonomicznej.

Następnie zajęli się tematem skomplikowanej procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Przedsiębiorcy zainteresowali się przyczyną czasami długotrwałego oczekiwania na decyzję. Wyjaśnienia udzieliła naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Joanna Zabłocka-Błasiak, która omówiła poszczególne etapy procesu administracyjnego obwarowanego przepisami oraz terminami, których niestety nie można w obecnej chwili przyspieszyć, wtedy gdy jest do czynienia z wieloma stronami postępowania.

Znacznym zainteresowaniem cieszył się temat projektu uchwały krajobrazowej, którą przedstawił projektant Gabriel Ferliński. Uchwała jest obecnie na etapie konsultacji z uprawnionymi instytucjami, kolejno zostanie poddana konsultacjom społecznym.

K KIK