fbpx

Kiedy samochód zostanie automatycznie wyrejestrowany?

22 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy prawa, na mocy których do 10 czerwca 2024 samochody bez ważnego OC i badania technicznego (od minimum 10 lat) zostaną automatycznie wyrejestrowane. 

Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia skutków kradzieży tożsamości. Wygaszone zostaną decyzje o rejestracji pojazdów, które zostały wydane przed 14 marca 2005 roku, a pojazdy nie posiadają ważnego badania technicznego i OC przez okres dłuższy niż 10 lat. Nowelizacja nie dotyczy pojazdów zwolnionych z obowiązku badań technicznych (dotyczy to np. niektórych pojazdów zabytkowych).,

Jeśli nasz pojazd znajduje się w wykazie, mimo że OC i badanie techniczne są ważne, lub były ważne w przeciągu ostatnich 10 lat, należy zwrócić się do podmiotu, który zobowiązany był do przekazania danych do centralnej ewidencji pojazdów lub – jeśli posiadamy dokumentację potwierdzającą ważność OC i badania technicznego – napisać pod adres mailowy cepik@cyfra.gov.pl. Pod tym samym adresem mailowym należy zgłaszać sytuacje niesłusznego wygaszenia decyzji rejestracji.

W przypadku uzasadnionego zgłoszenia, po stronie CEPiKu zostanie wykonane administracyjne anulowanie operacji wygaszenia rejestracji, a pojazdy te będą podlegały powtórnej rejestracji, po wcześniejszym spełnieniu warunków dopuszczenia do ruchu. 

Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji można znaleźć TUTAJ.

mat. UM Częstochowy