fbpx

Czy stadion CKS Budowlani będzie nazwany imieniem Mieczysława Hrehorowa?

Radna Małgorzata Iżyńska w imieniu swoim, a także radnych swojego ugrupowania i osób z Klubu Seniora AZS Częstochowa złożyła interpelację dotyczącą nadania imienia Mieczysława Hrehorowa obiektowi sportowemu. Chodzi o stadion CKS Budowlani.

Mieczysław Hrehorów zmarł 21 września 2022 roku w wieku 98 lat. Był niezwykle znanym w Częstochowie działaczem sportowym i społecznikiem. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Rocha w Częstochowie.

Od razu po Jego śmierci powstał pomysł, aby im. M. Hrehorowa nazwać jedną z ulic w Częstochowie. Teraz radna Klubu Lewica Małgorzata Iżyńska złożyła interpelację do Prezydenta Częstochowy o nadanie imienia Mieczysława Hrehorowa obiektowi sportowemu. W interpelacji złozonej 17 listopada można przeczytać „W imieniu ponad stu mieszkanców miasta głównie osób ze środowiska sportowego oraz Klubu Seniora AZS Częstochowa zwracamysię do Pana z prośbą o zainicjowanie i wprowadzenie na najbliższe obrady Rady Miasta wniosku o nadanie imienia Pana Mieczysława Hrehorowa obiektowi sportowemu CKS Budowlani przy ul. Dąbrowskiego, którego Pan Mieczysław był wieloletnim prezesem i jednym z inicjatorów powstania tego obiektu (…)”.

AK, fot: archiwum Mieczysława Hrehorowa

Czy stadion CKS Budowlani będzie nazwany imieniem Mieczysława Hrehorowa? 2