fbpx

Można zgłaszać kandydatów do nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe w 2022 roku

Do 17 lutego można zgłaszać kandydatów do nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe w 2022 roku. Mogą ich zgłaszać radni, stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne oraz wydział UM Częstochowy, właściwy do spraw sportu.

Nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo): miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Polski, zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów, szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.

Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo): miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych oraz miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane dla zawodników posiadających i nieposiadających licencji polskiego związku sportowego oraz trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników przez ww. zawodników.

Do nagród i wyróżnień mogą być proponowani zawodnicy, trenerzy i działacze, reprezentujący stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy z następującymi ograniczeniami: w dyscyplinach indywidualnych maksymalnie 10 zawodników z jednego stowarzyszenia, za osiągnięcia drużynowe maksymalnie 50% składu drużyny, działacz z jednego stowarzyszenia.

Wypełniony wniosek (odrębny dla zawodnika oraz odrębny dla trenera i działacza) należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój 3). Dokumenty można składać też za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Do każdego wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację, potwierdzającą uzyskane przez zawodnika osiągnięcia (komunikat, protokół z zawodów, ewentualnie adres strony internetowej, gdzie zamieszczono wyniki rywalizacji. Wzory wniosków oraz regulamin znajdują się załączniku. Wnioski można odebrać także osobiście w Wydziale Kultury Promocji i Sportu (al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 3).

LN/UM Częstochowy