fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaPracaKariera na bis

Kariera na bis

 

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Do udziału w projekcie mogą zgłosić się zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne.
Osoby te muszą:
– zamieszkiwać w województwie łódzkim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
– posiadać wykształcenie na poziomie minimum podstawowym (8 klas) lub gimnazjalnym,
– być w wieku 18-64 lata.

Zapewniamy bezpłatne wsparcie obejmujące:

 1. Ścieżka Szkolenia:
 • doradztwo zawodowe z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • coachingu kariery,
 • kursy i szkolenia zawodowe lub studia podyplomowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staż zawodowy.
 1. Ścieżka Działalność gospodarcza:
 • doradztwo zawodowe z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 26.500,00 zł,
 • finansowe wsparcie pomostowe – 16.200,00 zł (12 miesięcy x 1.350,00 zł),
 • doradcze wsparcie pomostowe.

Wszelkie informacje o projektach dostępne są na stronie internetowej http://radomsko.praca.gov.pl/ lub w PUP Radosmko.

(red.)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -