fbpx
Strona głównaRodzinaŻłobkowe już od 1 kwietnia

Żłobkowe już od 1 kwietnia

Dla rodziców, którzy posiadają małe dzieci i chcieliby posłać je do żłobka, przewidziane jest nowe świadczenie, tzw. żłobkowe, wynoszące 400 zł. Aby je otrzymać, trzeba dopełnić kilku formalności.

W dofinansowaniu, wynoszącym maksymalnie 400 zł miesięcznie, nie obowiązuje kryterium dochodowe. Mogą z niego skorzystać rodzice na pierwsze lub jedyne dziecko, a także na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, do ukończenia przez nie 12 miesiąca i po 36 miesiącu życia.

Żłobkowe nie będzie finansowało opłat za wyżywienie. Te wydatki, tak jak dotychczas, rodzic będzie pokrywał z własnej kieszeni. Przyznane dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

Wniosek o żłobkowe można składać elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną czy portal [email protected]. Jeżeli opiekun złoży wniosek do końca maja 2022 r., to dofinansowanie będzie przyznane od miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do placówki, ale nie wcześniej, niż od 1 stycznia 2022 r.

O żłobkowe mogą też ubiegać się również obywatele Ukrainy. Będą w tym celu potrzebować zaświadczenia o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku, a także polskiego numeru telefonu i adresu e-mail, orzeczenia polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym oraz dokumentu potwierdzającego, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja.

Osoby, będące uchodźcami z Ukrainy po dniu 23 lutego, nadal mogą starać się o numer PESEL. W tym celu muszą posiadać aktualnie zdjęcie biometryczne o wymiarach 35×45 mm oraz pobrać odciski palców. Więcej na ten temat przeczytać można pod tym linkiem.

LNŚ/UM Częstochowa

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -