fbpx

Poważne wady budowlane powodem braku odbioru końcowego basenu w Radomsku.

Podczas inspekcji nowego basenu, miejscy urzędnicy stwierdzili liczne wady budowlane zagrażające zdrowiu, a nawet życiu użytkowników, dlatego nie dokonali końcowego odbioru inwestycji. Wady musi teraz naprawić wykonawca robót.

Poważne wady budowlane powodem braku odbioru końcowego basenu w Radomsku. 1
Fot. UM Radomsko

W Radomsku przy ulicy Świętej Jadwigi Królowej powstał nowoczesny kompleks basenów. W jego skład wchodzi m.in. 6-torowy basen pływacki wraz z widownią, basen szkoleniowo-rekreacyjny wyposażony w gejzery powietrzne, bicze wodne i kaskady do masażu, brodzik dla dzieci, saunarium, wanny do hydromasażu do zastosowania kąpieli borowinowej, ługowej i masażu wodnego, a także pokoje gościnne. Na zewnątrz znajduje się basen wyposażony w zjeżdżalnię i wodny plac zabaw. To wszystko kontrolowali urzędnicy Miasta Radomsko trakcie odbioru końcowego.

Niestety w trakcie budowlanej inspekcji, wyszły na jaw poważne wady budowlane. Niektóre z nich mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu użytkowników basenu. Dla przykładu zalecono wymianę zewnętrznej zjeżdżalni i elementu wewnętrznej zjeżdżalni – hamownię na fabrycznie nowe.

– „Dbamy o zdrowie radomszczan i miejskie pieniądze, nie odbierzemy basenu w tym stanie” – zapowiada prezydent Radomska Jarosław Ferenc.

Aktualnie ustalany jest termin usunięcia wad i usterek przez wykonawcę, albowiem urzędnikom zależy na jak najszybszym zakończeniu inwestycji i oddania jej do użytku radomszczanom.

Poważne wady budowlane powodem braku odbioru końcowego basenu w Radomsku. 2
Fot. UM Radomsko

Wśród zaleceń pokontrolnych znalazły się m.in.:

 • wymiana zjeżdżalni zewnętrznej na fabrycznie nową;
 • wymiana hamowni przy zjeżdżalni wewnętrznej na fabrycznie nową;
 • doprowadzenie konstrukcji schodów obu zjeżdżalni do zgodności z obowiązującymi normami i dokumentacją projektową;
 • wykonawca musi dostarczyć dokumenty obu zjeżdżalni (wodnego placu zabaw i parku edukacyjnego) świadczące o dopuszczeniu do wprowadzenia na rynek.

Całą inwestycję od początku kontrolują zespoły składające się z trzech inspektorów nadzoru w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, pracowników Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej. Pracownicy MOSiR-u także mieli swój udział w ostatnich miesiącach.

Znajdywane wady i nieprawidłowości były na bieżąco przekazywane wykonawcy, który nie zawsze się z nimi zgadzał. Przykładowo we wrześniu 2020 roku wskazano wady dwóch zjeżdżalni, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników, których wykonawca nie uznał.

Miasto zleciło wtedy niezależną ekspertyzę techniczną, która potwierdziła niezgodność z wymaganymi normami. Wykonawca, zamiast wymienić zjeżdżalnie, bez uzgodnienia z Urzędem Miasta, zaczął naprawiać wskazane wady.

Dodatkowo nie został uruchomiony system uzdatniania wody, dlatego nie można stwierdzić czy działa on prawidłowo, nie przedstawiono też badań wody basenowej.    

Duże zastrzeżenia powstały także w parku wodnym dla dzieci, gdzie zamontowane urządzenia są niezgodne z opisami z dokumentacji przetargowej.

„Nie możemy narażać zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, szczególnie tych najmłodszych. W parku wodnym oczekiwaliśmy urządzeń przyjaznych dla dzieci, a nie z kantami i ostrymi krawędziami” – tłumaczy prezydent Jarosław Ferenc.

Kolejne usterki zostały zauważone na kontroli obiektu 12 lutego 2021 roku. Na dachu obiektu widać zacieki powodujące zawilgocenia sufitów i ścian. Dodatkowo potrzebne są poprawki malarskie w pokojach gościnnych i wymiana wielu płytek w całym obiekcie.

Poważne wady budowlane powodem braku odbioru końcowego basenu w Radomsku. 3
Fot. UM Radomsko

W ramach gwarancji udzielonej przez Inkomet, włodarze Radomska wystąpili w styczniu do banku z pisemnym żądaniem zapłaty kwoty 2 069 550,00 zł. Powodem był brak zakończenia robót i brak zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia procedury odbiorowej.

Według umowy koszty utrzymania obiektu, do czasu odbioru pokrywa wykonawca. Znaczy to, że za okres  od 5 października do 18 lutego wykonawca został obciążony kwotą prawie 73 tysięcy za zużytą wodę, energię i ciepło.

A o to przykładowa lista zaleceń, które wykonawca musi poprawić przed odbiorem:

 • wymiana zjeżdżalni zewnętrznej na fabrycznie nową;
 • wymiana hamowni przy zjeżdżalni wewnętrznej na fabrycznie nową;
 • doprowadzenie konstrukcji schodów obu zjeżdżalni do zgodności z obowiązującymi normami i dokumentacją projektową,
 • wymiana kilku zabawek na parku edukacyjnym, które są wykonane niezgodnie z projektem oraz wymiana tabliczek informacyjnych,
 • na Wodnym Placu Zabaw nie zakończono brodzików do dezynfekcji stóp, nie wykonano przykryć kanałów odwodnieniowych i siedzisk wokół placu, wszystkie urządzenia posiadają widoczne uszkodzenia powierzchni malarskiej, brak obudowy mocowania zabawek do podłoża, jedna zabawka do wymiany;
 • wykonanie wejścia na dach zgodnie z dokumentacją projektową;
 • wymiana licznie uszkodzonych płytek na obiekcie;
 • liczne poprawki tynkarskie i malarskie;
 • wykonanie obróbek przejść instalacji przez ściany, wykonanie prawidłowo przejść przeciw pożarowych i ich oznakowanie;
 • usunięcie stwierdzonych przecieków na instalacjach w podbaseniu;
 • obrobienie ościeży drzwiowych (głównie na podbaseniu), do wymiany listwy wykończeniowe, uszkodzone skrzydła drzwi (do wymiany lub naprawy);
 • wymiana uszkodzonych paneli sufitów podwieszanych i wymiana na jednakowy rodzaj (stwierdzono stosowanie płyt różnych typów);
 • zamontowanie oznakowania poszczególnych szatni zgodnie z przeznaczeniem;
 • wyczyszczenie odpływów w posadzkach, uszczelnienie połączeń wokół kratek;
 • wymiana lub poprawa montażu listew aluminiowych stosowanych na narożnikach ścian;
 • poprawa fugowania płytek – stwierdzono nierówności oraz ubytki;
 • liczne usterki w pokojach gościnnych (poprawki malarskie, regulacja okien, do wykonania uszczelnienia kabin prysznicowych i brodzików, poprawienie rozet grzejników ściennych, wymiana uszkodzonych płytek);
 • do poprawy mocowanie listew antypoślizgowych na stopniach i balustrady klatek schodowych;
 • do powtórnego wykonania tynk cienkowarstwowy na suficie tarasu (liczne zawilgocenia, odpada) oraz usunięcie przyczyny tych zawilgoceń;
 • obiekt został oznaczony znakami przeciw pożarowymi (wyjścia ewakuacyjne) niezgodnie z dokumentacją.

Wykonawca musi również poprawić dokumentację powykonawczą, tak by była ona zgodna ze stanem faktycznym. Ponadto ma on poprawić inwentaryzację geodezyjną i uzupełnić dokumentację jakościową.