fbpx
Strona głównaEdukacjaNagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów ze szczególnymi osiągnięciami w nauce czekają...

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów ze szczególnymi osiągnięciami w nauce czekają na rozdanie

Od 25 kwietnia do 6 maja będą przyjmowane wnioski o Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce.

Podobnie jak w ubiegłym roku, nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach. Pierwsza obejmuje uczniów szkół podstawowych (od IV do VIII klasy) i ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół artystycznych, szkół branżowych I i II stopnia oraz szkół technicznych. Druga kategoria dotyczy uczniów szkół technicznych i branżowych.

Tak, jak w poprzedniej edycji, różny będzie poziomu wymagań w kwestii osiągnięć kandydatów do obu wyróżnień, głównie dotyczyć będzie średniej ocen, a warunkiem rozpatrywania zgłoszeń do obu nagród jest wymóg legitymowania się kandydata tytułem finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty i/lub znajdujących się w wykazie olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych (zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Szczegóły, dotyczące wymagań, wnioski i regulaminy znajdują się jako załącznik do artykułu na stronie edukacyjnej – Niezbędne dokumenty.

Należy również zwrócić uwagę na dołączone do wniosków klauzule RODO i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zarówno osób zgłaszających kandydatów, jak i samych kandydatów, a w przypadku kandydatów niepełnoletnich – ich rodziców lub opiekunów prawnych. Ich podpisanie przez ww. jest niezbędne dla formalnego zakwalifikowania wniosków do oceny przez komisję.

W przypadku szkół publicznych, wnioski należy wysyłać w wersji elektronicznej na adresy: [email protected] i [email protected] oraz w wersji papierowej złożyć w urnie przed portiernią UM przy ul. Ślaskiej 11/13.

Szkoły niepubliczne, rodzice oraz inne uprawnione podmioty składają wnioski w wersji papierowej w Kancelarii UM przy ul. Śląskiej 11/13, a ich skany przesyłają na adres: [email protected]

Lista laureatów obu nagród zostanie upubliczniona w ostatniej dekadzie maja, a wręczenie nagród przewiduje się na koniec maja lub początek czerwca.

Do 27 kwietnia można także składać wnioski do Zarządu Województwa Śląskiego o stypendium w dziedzinie kultury. W tym roku wyniesie ono 10 000 złotych. Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.

LNŚ/UM Częstochowa

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -