fbpx
Strona głównaWiadomościZarząd Województwa Śląskiego rozda stypendia z dziedziny kultury w wysokości 10 000...

Zarząd Województwa Śląskiego rozda stypendia z dziedziny kultury w wysokości 10 000 zł!

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2022 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać informacje o osobie ubiegającej się o stypendium, program stypendialny tj. opis programu stypendialnego oraz cel stypendium i plan pracy), a także informacje o dorobku (życiorys artystyczny) wraz z dokumentacją. Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje.

Wysokość pojedynczego stypendium wynosi 10 000 zł brutto, wypłacanego w czterech miesięcznych ratach. Realizacja programu stypendialnego powinna nastąpić w czasie pobierania stypendium, tzn. w ciągu czterech miesięcy.

Wnioski przyjmowane są do 27 kwietnia 2022 roku. Dodatkowe informacje związane z konkursem stypendialnym w dziedzinie kultury można uzyskać w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub pod numerem telefonu: (32) 77 40 211.

Wnioski stypendialne należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub w siedzibach Międzywydziałowych Zespołów Zadaniowych w Bielsku-Białej i Częstochowie. Można je także przesyłać za pomocą platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. Decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.

LNŚ/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -