fbpx

Fundacja Oczami Brata realizuje projekt wart ponad milion złotych!

Częstochowska Fundacja Oczami Brata przystępuje do realizacji projektu „AKTON – aktywizacja osób z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie otrzyma 430 osób.

Projekt „AKTON – aktywizacja osób z niepełnosprawnością” to jedno z najnowszych przedsięwzięć częstochowskiej Fundacji Oczami Brata. Zakłada on realizację innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia usług aktywnej integracji, na rzecz minimum 430 osób (w tym 270 kobiet oraz 160 mężczyzn).  Wsparcie otrzymają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym z niepełnosprawnością sprzężoną). Projekt skierowany jest do mieszkańców Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

W ramach działań przewidziano realizację usług aktywnej integracji, w ramach wsparcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnością.

Fundacja Oczami Brata realizuje projekt wart ponad milion złotych! 2
fot. Fundacja Oczami Brata

Podczas zajęć w Aktywnym Warsztacie Terapii Zajęciowej przewidziano cykl działań aktywizujących o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Organizatorzy zakładają organizację szkoleń z autoprezentacji i procedur przyjęcia do pracy, wsparcie usługami asystenckimi, usługami trenera pracy/trenera aktywności, wsparcie psychologa, bony aktywizujące (które pozwolą uczestnikom Warsztatu na zwiększenie swojej aktywności społecznej, a co za tym idzie będą sprzyjać integracji społecznej i pomogą uczestnikom w lepszym zaaklimatyzowaniu się w społeczeństwie, w którym być może w przyszłości znajdą miejsce zatrudnienia), organizację kursów zawodowych dla osób z niepełnosprawnością z podstaw obsługi komputera oraz biura. Ponadto w ramach zadania przewiduje się zorganizować remont pomieszczeń warsztatowych oraz dokupienie niezbędnego wyposażenie dla uczestników.


Z kolei w ramach wspomnianego powyżej Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnością fundacja zaplanowała trzy etapy działań. Pierwszy obejmował będzie diagnozę problemów, zasobów, predyspozycji i potrzeb. Potem ustalona zostanie ścieżka reintegracji dla środowiska osób z niepełnosprawnością. Trzeci etap obejmie zaś m.in. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, integracyjnym, edukacyjnym oraz kulturalnym.

Jakie jeszcze wsparcie przewidziano?

Projekt częstochowskiej fundacji przewiduje także bony aktywizujące dla uczestników w formie biletu lub vouchera do kina, teatru, muzeum, galerii sztuki, restauracji czy na imprezy sportowe, pikniki integracyjne, wydarzenia kulturalne, warsztaty teatralne szkolenia z zakresu poradnictwa oraz lokalnego wsparcia. Cennym wsparciem będą też konsultacje prawnicze, jak również pomoc asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej czy wolontariuszy.

To propozycja dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zakres wsparcia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Łączna wartość projektu to 1 280 146,98 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Fundacja Oczami Brata a Partnerem Fundacja Imago. Szczegóły: oczamibrata.pl.

Zuzanna Suliga

Czytaj także: Projekt “KulturON” w Częstochowie. Fundacja Oczami Brata szuka aktorów