Konkurs plastyczny „Anioł” – organizatorem GCKiR w Konopiskach

0
1360

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach pod patronatem Wójta Gminy i Starosty Częstochowskiego zaprasza mieszkańców Gminy Konopiska do wzięcia udziału w XIX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Anioł”.

W konkursie mogą wziąć udział indywidualnie bądź w grupie dzieci i dorośli:

 • szkół podstawowych;
 • szkół ponadpodstawowych;
 • dziecięcych zespołów plastycznych w domach, ośrodkach kultury, świetlicach
 • plastycy nieprofesjonalni;
 • klubów seniora;
 • KGW itp.,

podzieleni na grupy wiekowe:

Praca indywidualna:

 • I grupa: przedszkola i klasa „0”;
 • II grupa: klasa I -III;
 • III grupa: klasa IV –VI;
 • IV grupa: klasa VII – VIII;
 • V grupa: młodzież i dorośli.

Praca zbiorowa:

 • I grupa: przedszkola i klasa „0”;
 • II grupa: klasa I – III.

Uczestnicy mają za zadanie w twórczości plastycznej stworzyć Anioła jako wysłannika Boga, Jego Posłańca, dostarczyciela dobrej nowiny, obrońcę przed złem…. stworzenie własnego wyobrażenia postaci Anioła w dzisiejszych czasach.

Konkurs plastyczny „Anioł” - organizatorem GCKiR w Konopiskach 1
Fot: pixabay

Technika wykonania oraz dobór materiałów jest dowolny. Ważne by praca nie przekraczała 80 cm wysokości i szerokości.

Gotową podpisaną pracę (trwale przyczepiona metryczka powinna zawierać: imię, nazwisko, klasa, wiek, nazwa szkoły lub instytucji) wraz z kartą zgłoszeniową należy wysłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie na adres:

 • GCKiR, ul. Sportowa 7, 42-274 Konopiska;
 • GCKiR, ul. Sportowa 60,42-274 Konopiska,

lub dostarczyć osobiście albo przez placówkę do 7 grudnia 2020 roku. Decydująca jest data wpływu do Organizatora.

Komisja będzie oceniać: oryginalność, zgodność z tematem, estetykę, kompozycję.

Wyniki zostaną ogłoszone w styczniu 2021 roku, a sami laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o sposobie odbioru dyplomów i nagród.

Zwycięskie prace przejdą na własność organizatora. Pozostałe prace będzie można odebrać w dniach 29 do 31 stycznia 2021 roku. W siedzibie GCKiR ul. Sportowa 7 w Konopiskach.

Udział w konkursie jest całkowicie darmowy.