fbpx

Zielony Kłobuck

Kłobuck jeszcze bardziej się zazieleni, a inni mogą najwyżej…zzielenieć z zazdrości. Miasto otrzymało właśnie dodatkowe środki na realizację projektu „Zielona przestrzeń w Kłobucku”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał Miastu Kłobuck dofinansowanie w kwocie 217 404 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację projektu „Zielona przestrzeń w Kłobucku”. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Biała Oksza. Nowe nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin, wybudowanie tężni solankowej, edukacyjna ścieżka przyrodnicza, z pewnością wzbogacą tę część miejskiej przestrzeni.

Powstanie wspaniałe miejsce do wypoczynki i rekreacji dla wszystkich mieszkańców budynków wielorodzinnych.