XXV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy Świat”

0
473
fot. pixabay

Konkurs jest dedykowany dla wszystkich dzieci i dorosłych.

Celem konkursu jest przede wszystkim: popularyzacja plastycznej twórczości, wykorzystanie papieru do celów artystycznych jako podłoże i tworzywo oraz materiału, który zostanie wykorzystany do wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych, pobudzania aktywności manualnej i wyobraźni plastycznej, kształtowanie poczucia piękna oraz prezentacja najciekawszych prac plastycznych.

Konkurs dedykowany jest dla dzieci i przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, zespołów plastycznych w domach, ośrodkach oraz klubach kultury i osób dorosłych. Konkurs obejmuje takie grupy wiekowe jak:

I grupa przedszkola i klasy 0
II grupa klasy I – III
III grupa klasy IV – VI
IV grupa klasa VII – VIII
V grupa szkoły średnie i dorośli

Każdy uczestnik może nadesłać do dwóch prac plastycznych, które wykonane będą własnoręcznie techniką papierową w formie przestrzennej, każda praca musi zostać opisana i musi zawierać dane takie jak imię, nazwisko, klasa, wiek, nazwa szkoły lub instytucji, adres, telefon oraz mail. Do opisanej pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną oraz podpisaną kartę zgłoszenia. Przesyłane prace należy dobrze zabezpieczyć, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

XXV Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Papierowy Świat" 1
mat. Starostwo Powiatowe Częstochowa

Prace można przesłać do 12 listopada na adres Gminnego Ośrodka Kultury pl. Kościuszki 30, 42-265 Dąbrowa Zielona, tel. 34 355 50 55 od godziny 8.00 do godziny 20.00, bądź Regionalnego Ośrodka Kultury ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, tel. 34 366 59 50 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Komisja konkursowa, która powołana jest przez organizatora dokona oceny prac 15 listopada, ogłoszenie wyników konkursu odbędzie 22 listopada na stronie TUTAJ, o przekazaniu nagród oraz wyróżnień organizatorzy poinformują laureatów telefonicznie.

Wystawa prac nadesłanych do konkursu będzie zaprezentowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej od 26 listopada.

Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów, zastrzegają sobie oni prawo do publikowania nadesłanych prac na własnych stronach internetowych oraz środkach masowego przekazu bez uiszczania honorarium autorskiego. Ekspozycja prac będzie do 31 grudnia.

Administratorem danych osobowych podanych przez uczestniików konkursu w karcie zgłoszenia jest Gminny Ośrodek Kultury z Dąbrowie Zielonej, pl. Kościuszki 30.

Dane osobowe uczestników konkursu, które zostana podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane na potrzeby określone w regulaminie, w tym: organizacji konkursu, oceny przygotowanych prac, sporządzenia protokołu, dyplomów a także wydania nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody.

K KIK