fbpx
Strona głównaEkologiaWnioski o eko-dotacje można składać do 28 kwietnia

Wnioski o eko-dotacje można składać do 28 kwietnia

Lepsze powietrze – zdrowsze środowisko. Wnioski dotyczące modernizacji systemu grzewczego, fotowoltaiki i usunięcia azbestu można składać do 28 kwietnia.

Walka o lepsze powietrze dotyczy nas wszystkich. Mieszkańcy Częstochowy mogą jeszcze składać wnioski o dopłatę do wymiany pieca lub montażu fotowoltaiki. Dofinansowanie przysługuje także osobom, które chciałyby usunąć ze swych budynków elementy zawierające trujący azbest.

W przypadku montażu ekologicznego pieca, jak i montażu instalacji fotowoltaicznej- dopłata wyniesie do 6 tys. złotych. Szacunkowo, przy wymianie kotła opalanego węglem na gazowy, olejowy lub pompę ciepła, dofinansowanie wyniesie do 70 % samego zakupu źródła ciepła.
Jeśli chodzi o usunięcie azbestu, wnioskodawca może starać się o zwrot kosztów w wysokości nie więcej niż 5 tysięcy zł. Dotacja powinna być przeznaczona na demontaż, transport i bezpieczne składowanie płyt azbestowych.

O zwrot części kosztów mogą starać się również mieszkańcy, którzy posiadają odpady azbestowe zdemontowane przed 1 stycznia 2021 roku. W tym wypadku będzie należało złożyć wniosek na wywiezienie i unieszkodliwienie szkodliwych płyt, a maksymalna kwota dofinansowanie na ten cel wyniesie 2 tys. złotych.

Z możliwości eko- dotacji, do 30 marca skorzystało 45 osób. Aż 30 ze złożonych wniosków dotyczy wymiany źródeł ciepła.

Zmiany są konieczne bo tylko dzięki nim uda się poprawić jakość powietrza w mieście. Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska na koniec 2021 r. wykazały spadek wskaźnika średniego narażenia na pył- 20 μg/m3, podczas gdy jeszcze w 2019 roku wskaźnik wynosił 25 μg/m3.

Na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz usuwanie wyrobów azbestowych (jeżeli chcemy skorzystać z dotacji) mamy czas do 20 września, a w przypadku wymiany systemu grzewczego – do 27 października br.

Wnioski w wersji papierowej należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13. Można je również przesłać pocztą na adres urzędu. Termin ich składania upływa 28 kwietnia br. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Częstochowy.


WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Ford Puma hybrydowy SUV

Popularne

- Advertisment -Ford Puma hybrydowy SUV