fbpx

W Kłobucku ogłoszono konkurs na najciekawszy projekt kulturalny

Miejski Ośrodek Kulturalny w Kłobucku, ogłosił konkurs w ramach „Kuźni lokalnych pomysłów 2.0”. W konkursie zostanie wyłonionych od 1 do 5 najciekawszych propozycji dotyczących organizacji imprez kulturalnych w mieście.

Mieszkańcy Kłobucka, którym wyjątkowo bliska jest ta sfera życia, mogą zgłaszać swoje projekty do 6 maja. Pomysł zgłoszony do konkursu powinien odpowiadać na potrzeby kulturalne zawarte w Raporcie z diagnozy „Kłobuck- kulturalne miasto marzeń”.

Należy w nim uwzględnić współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kłobucku. Projekt powinien wpisywać się w obszar kultury oraz szeroko pojmowanego rozwoju społecznego. Mogą to być warsztaty artystyczne, prelekcje, wystawy, wernisaże, koncerty, pikniki, happeningi, konkursy, przeglądy, festiwale, spektakle. W pomyśle, powinno pojawić się założenie aktywnego udziału lokalnej społeczności w , przewidywane koszty, trzeba także określić grupę odbiorców, do której jest kierowany. Sam Autor zobligowany jest aktywnie uczestniczyć w jego realizacji, a organizacja imprezy kulturalnej nie może mieć charakteru komercyjnego.

Szczegółowy regulamin i inne potrzebne załączniki do wzięcia udziału w konkursie, dostępne są na stronie internetowej MOK w Kłobucku http://mokklobuck.pl/

Pomysły można zgłaszać indywidualnie (trzeba mieć ukończone 16 lat), lub w grupie (minimum 3 osoby, z liderem). Swoje projekty kulturalne mogą także składać organizacje pozarządowe.

Ostateczny termin złożenia karty zgłoszenia to 6 maj 2022 r. do godziny 0:00. 06.05.2022r. mailem na adres biuro2@mokklobuck.pl, przesyłką pocztową na adres organizatora lub osobiście w MOK od poniedziałku do piątku od godzinach 8:00-14:00. Karty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najlepszych zgłoszonych pomysłów kulturalnych nastąpi w dniu 11 maja 2022 r. (środa) o godzinie 18:00.

Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru pomysłu kulturalnego nastąpi do 13 maja 2022 r., informacje zostaną podane na  Facebooku MOK w Kłobucku.