Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

0
133
fot. pinterest

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krzepicach razem z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych zaprasza młodzież gminy Krzepice do udziału w Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  

Turniej odbędzie się 22 kwietnia w piątek o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach przy ulicy Skłodowskiej 21.

Jest to ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP), który ma na celu popularyzowanie przepisów oraz kształtowanie umiejętności z zakresu ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Przede wszystkim służy popularyzowaniu pośród dzieci oraz młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania w przypadku pożarku, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy z zakresu techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko pojmowanego ratownictwa a także wiedzy w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Konkurs ten dedykowany jest dla dzieci oraz młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Chęć uczestnictwa w Turnieju należy zgłaszać Dyrektorowi Szkoły do 15 kwietnia.

Zakres tematyczny Turnieju:

Historia ochrony przeciwpożarowej,
OSP i Związek OSP RP,
Prewencja przeciwpożarowa,
Ratownictwo medyczne,
Organizacja szeroko pojętego ratownictwa.

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 1
mat. UG w Krzepicach

K KIK