fbpx

Częstochowa. Uchwalono trzy miejscowe plany

Częstochowscy radni uchwalili trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Pierwszy z planów dotyczy obszaru położonego w centrum Częstochowy, w rejonie Al. NMP i al. Wolności. Obszar objęty planem w całości stanowi teren zabudowy śródmiejskiej. Lokalizacja nowych budynków, wiat, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych oraz nietrwale związanych z gruntem obiektów zaplecza gastronomicznego, przy drogach publicznych, wymaga zachowania wyznaczonych linii zabudowy, z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

Drugi plan dotyczy zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w w dzielnicy Grabówka, w rejonie ul. Ikara. Wprowadza on nakaz zachowania na terenach dopuszczonych do zabudowy elementów zagospodarowania typowych dla terenów podmiejskich, poprzez realizację zabudowy niskiej, z dużym udziałem terenów zieleni na poszczególnych działkach budowlanych oraz szczególną ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych doliny rzeki Białej, stanowiącej korytarz ekologiczny i jednocześnie obszar szczególnego zagrożenia powodzią

Ostatni, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar położony w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, pomiędzy ulicami: Bialską, Ignacego Mościckiego i Pasażem Eugeniusza Stasieckiego (teren o powierzchni około 2,7 ha). W jego skład wchodzą w większości nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność osób prywatnych. W centralnej części terenu zrealizowano parterową halę, obecnie użytkowaną jako dyskont spożywczy, a w południowo-wschodnim narożniku funkcjonuje parterowy budynek usługowy. O sporządzenie planu, który umożliwiłby realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wnioskowali właściciele 58 proc. terenu.

mat. UM Częstochowy