fbpx

Zostaw 1,5 % podatku w Częstochowie i wspomóż działalność lokalnych organizacji

Trwają rozliczenia skarbowe. Kampanią „Zostaw 1,5 % w Częstochowie” miasto tradycyjnie zachęca do przekazania 1,5 procent ze swojego podatku organizacjom działającym lokalnie. Na takie wsparcie liczą m.in. organizacje zajmujące się pomocą osobom z niepełno sprawnościami, potrzebującym czy chorym.

Zacznijmy od tego, że przekazanie części podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz częstochowskich Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) nic nas nie kosztuje, a może pomóc np. komuś bardzo potrzebującemu albo podmiotom i stowarzyszeniom czyniącym w Częstochowie wiele dobrego (i to w przeróżnych sferach – sportu i rekreacji, kultury, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób starszych czy ochrony zwierząt).

Miasto co roku prowadzi więc kampanię pod hasłem „Zostaw 1,5 % w Częstochowie” i zachęcając do lokalnego wsparcia. Przekaz ten spotyka się z pozytywnym odbiorem, bowiem częstochowianie rozumieją sens zostawiania tego kapitału we własnym mieście. Dowodem na to są rosnące kwoty „procentowe” wpływające do budżetów działających tutaj NGO. W 2011 r. suma środków przekazanych częstochowskim OPP wyniosła ponad 900 tys. zł, w 2015 r. przekroczyła 1,1 mln zł, a w r. 2021 – sięgnęła blisko 2,5 mln zł!

Na stronie www.czestochowa.pl można zapoznać się z listą, na której widnieją organizacje, które mają prawo otrzymywać 1,5 %. Oznacza to, że nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Na wsparcie mieszkańców liczą m.in. organizacje ukierunkowane na dobro najmłodszych jak np. Fundacja Maxima Dzieciom, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ze Środowisk Zagrożonych „Amicus” i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”. N liczącej 81. pozycji liście nie brakuje fundacji zajmujących się pomocom osobom z niepełnosprawnościami. To choćby Fundacja Oczami Brata, Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj Mi Czas”.

N 1,5 proc. mają również nadzieje np. hospicja (Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowskie Hospicjum Dla Dzieci) oraz organizacje na co dzień pomagające osobom potrzebującym, a wśród nich m.in. Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Bank Żywności w Częstochowie, Cartitas Archidiecezji Częstochowskiej czy Fundacja Pomocy Kobietom Eurohelp.

Można wesprzeć także organizację specjalizujące się w promocji działań sportowych (jak np. Uczniowski Klub Sportowy „AJAKS” Częstochowa, Klub Ogólnosportowy „Victoria 1992”) czy kulturalnych (Fundacja Złota Gwiazda, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Akord”, Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie, Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego).