fbpx

Grób powstańca śląskiego w Blachowni oznaczony znakiem pamięci „Tobie Polsko”

Grób powstańca śląskiego śp. ppor. Adama Kmiecia, znajdujący się na Cmentarzu Parafialnym w Blachowni został uroczyście oznaczony znakiem pamięci „Tobie Polsko”.

Tobie Polsko 2
fot. UG w Blachowni

Dna 13 września 2021 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej w Blachowni Jan Kwaśniewicz – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach w obecności Ryszarda Majera – Senatora RP, Burmistrza Blachowni Sylwii Szymańskiej, Radnych Rady Miejskiej w Blachowni – Pana Jerzego Szkurłata oraz Pana Dariusza Wącława, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Blachowni oraz rodziny powstańca, uroczyście oznaczył grób śp. ppor. Adama Kmiecia znakiem pamięci „Tobie Polsko”.

Na początku uroczystości przybliżona została historia Adama Kmiecia oraz Jan Kwaśniewicz opowiedział o akcji „Powstańcy to wiara, nadzieja i cud. Ocalmy groby powstańców śląskich od zapomnienia!”, która jest realizowana od 2018 roku przez katowicki IPN. Dodatkowo Senator RP Ryszard Majer zwrócił uwagę na konieczność przypominania o powstańcach śląskich spoczywających na cmentarzach województwa śląskiego.

Dla przypomnienia – Adam Kmieć urodził się 24 grudnia 1895 r. w Pabianicach. W 1918 r. wstąpił do 1 pułku piechoty Legionów. Wraz ze swoją jednostką wojskową uczestniczył w 1918 r. w akcji rozbrajania Niemców. Walczył również w wojnie polsko-czechosłowackiej oraz polsko-bolszewickiej. Brał udział w III powstaniu śląskim. Otrzymał odznakę 1 Brygady WP – medal za udział w walkach o Śląsk Cieszyński. Za działalność na rzecz kraju został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Adam Kmieć zmarł 27 listopada 1982 r.

Oznaczenie, które zostało umieszczone na nagrobku, ma formę proporczyka (wzorowanego na sztandarze powstańczym „Tobie Polsko” z początku 1920 r.) o rozmiarach ok. 20 x 8 cm wykonanego z porcelany nagrobnej z zamieszczoną inwokacją „Tobie Polsko”, a poniżej wizerunek orła otoczonego datami powstań. Na proporczyku znajdują się także napisy „Grób Powstańca Śląskiego” i „Instytut Pamięci Narodowej”. Ponadto na grobie umieszczono plakietę informującą, że miejsce spoczynku otrzymało status „Grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski”.

W czasie uroczystości Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska podziękowała IPN za inicjatywę oraz zadeklarowała objęcie opieką grobu ppor. Adama Kmiecia, a od samego początku wartę honorową przy grobie pełnili harcerze Drużyny Harcerskiej SULIMA im. Zawiszy Czarnego w Blachowni.

Tobie Polsko 4
fot. UG w Blachowni