fbpx

Chiny w „Norwidzie”. Częstochowskie LO m. Cypriana Kamila Norwida odwiedziła delegacja z Chin

Język chiński w Norwidzie. Szkoła podpisała dokumenty dotyczące wprowadzenia nauki tego języka. Częstochowskie liceum im. Cypriana Kamila Norwida odwiedziła delegacja z Chin, z ambasadorem

Read more

Politechnika Częstochowska podpisała porozumienie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

Politechnika Częstochowska podpisała 4 grudnia porozumienie o współpracy na rzecz wspierania śląskich innowacji poprzez program Erasmus+. Podpisanie porozumienia z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji –

Read more

Politechnika Częstochowska podpisała dokumenty o współpracy z Technicznymi Zakładami Naukowymi

Politechnika i TZN podpisując umowę, założyli wspólne realizowanie projektów edukacyjnych –  warsztatów, praktycznych zajęć w uczelnianych laboratoriach, a także szkoleń w zakresie doradztwa zawodowego

Read more

Grant Komisji Europejskiej dla Częstochowy. Chodzi o projekt Przeszłość Buduje Przyszłość- Sąsiedzi Równych Praw.

Past-B-Future, czyli Przeszłość Buduje Przyszłość – Sąsiedzi Równych Praw (The past builds the future – Neighbours of equal rights), to projekt mający na celu

Read more