fbpx

Politechnika Częstochowska podpisała dokumenty o współpracy z Technicznymi Zakładami Naukowymi

Politechnika i TZN podpisując umowę, założyli wspólne realizowanie projektów edukacyjnych –  warsztatów, praktycznych zajęć w uczelnianych laboratoriach, a także szkoleń w zakresie doradztwa zawodowego w siedzibie TZN.

Z ramienia Politechniki dokument podpisała pełnomocniczka rektora ds. promocji dr inż. Jolanta Pozorska, a ze strony szkoły – dyrektor TZN Karol Kaczmarek. Obecny był także naczelnik miejskiego Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski, bo spotkanie było okazją, aby porozmawiać o możliwościach rozszerzenia współpracy między szkołami średnimi i Politechniką przy wsparciu Urzędu Miasta.

Politechnika Częstochowska prowadzi program współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi – oferuje im opiekę merytoryczną, organizacyjną, możliwość udziału młodzieży i nauczycieli w pokazach, warsztatach, spotkaniach naukowych.

Jak dotąd uczelnia podpisała umowy o współpracy z kilkunastoma szkołami, także podstawowymi  – spośród częstochowskich są to Zespół Szkół Technicznych, ,,RE:YMONT” – czyli Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego, III Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława Biegańskiego, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica i Szkoła Podstawowa nr 27. Partnerami PCz są też placówki spoza miasta – pełną listę można znaleźć na stronie uczelni.

LN/UM Częstochowy