fbpx

Sarsa i Meek, Oh Why? wystąpią w krakowskim Klubie Studio. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS]

Sarsa tworzy zupełnie nową opowieść. Zabrzmi ona w Klubie Studio w Krakowie w ramach na trasy * jestem marta. Wydarzenie odbędzie się 28 października. Gościem będzie Meek, Oh Why?, czyli urodzony w Częstochowie artysta – Mikołaj Kubicki. Mamy dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Można je wygrać w konkursie.

Do serwisów streamingowych i na półki sklepowe trafił właśnie długo wyczekiwany, nowy album Sarsy “*jestem marta”. To jej pierwsze wydawnictwo powstałe we współpracy z wytwórnią Kayax. Od wydania poprzedniego materiału, Sarsa przeszła woltę artystyczną oraz zmieniła stylistykę muzyczną. Efekt tego widać m.in. w ostatnim singlu, który promuje krążek, czyli „JPRDL” nagranym z gościnnym udziałem Piotra Roguckiego. 

Nowy materiał Sarsy zapowiadały już intrygujący, melorecytowany „Prolog 5 minut” oraz buntowniczy i postpunkowy „Balet” zaśpiewany w duecie ze Zdechłym Osą. Potem ukazał się singiel „Ciasto” – energetyczny utwór opowiadający o potrzebie zrzucenia z siebie starych warstw. Wkrótce listę dopełniły ballada „Księżyc” i przebojowa „Zuch dziewczyna”.

Sarsa zdążyła zaskoczyć słuchaczy wieloma wersjami samej siebie, które stopniowo odsłaniały ideę artystycznej metamorfozy – o napisaniu siebie na nowo i dojrzewaniu jako świadoma artystka. Wraz z płytą “*jestem marta”, artystka chce przede wszystkim zrzucić noszone przez lata maski czy stereotypy i pokazać naturalność. Ta autentyczność pozwoliła Sarsie otworzyć zupełnie nowy rozdział w karierze.

Sarsa i Meek, Oh Why? wystąpią w krakowskim Klubie Studio. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 2
Sarsa „*jestem marta”

Gościem specjalnym będzie Meek, Oh Why

Artystka wyrusza także w trasę koncertową promujące nowiutkie wydawnictwo. Jej pierwszym punktem będzie krakowski Klubu Studio. Sarsa wystąpi tam 28 października w ramach festiwalu Synestezje. Wydarzenie zaplanowano na godz. 20 (wejście od godz. 18.30). Gościem wokalistki będzie Meek, Oh Why?.

Za tym pseudonimem kryje się Mikołaj Kubicki, urodzony w Częstochowie artysta, który łączy w swojej twórczości hip-hop, muzykę elektroniczną i pop alternatywny. Dżentelmeński raper w swoich storytellingach z szacunkiem odnosi się do słów, eksplorując rzeczywistość w szczery, choć metaforyczny sposób.

Sarsa i Meek, Oh Why? wystąpią w krakowskim Klubie Studio. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 3
Meek, Oh Why? na scenie klubu Studio (archiwum klubu Studio)

Oprócz wokalnych, songwriterskich i producenckich umiejętności Meek, Oh Why? szlifował również talent instrumentalny, dzięki czemu na scenie można go dziś zobaczyć i usłyszeć z trąbką. Artysta regularnie wydaje nową muzykę – wśród dotychczasowych wydawnictw znajdują się cztery płyty długogrające i trzy krótko, w tym opublikowana 19 maja EP-ka „Po sygnale nagraj wiadomość”.

Razem z nowym składem Meek, Oh Why? wychodzi naprzeciw oczekiwaniom publiczności – zarówno tej części, która czynnie wspiera artystę w śpiewaniu na żywo, jak i tej części, która pojawia się na koncercie, by posłuchać rozbudowanych aranżacji instrumentalnych zespołu. Gwarantowana satysfakcja po obu stronach.

Zespół koncertuje w czteroosobowym składzie, który obok Mikołaja Kubickiego (wokal, trąbka) tworzą, Jacek Bies (synth), Max Mucha (bas) i Olaf Rykała (perkusja).

Więcej informacji na www.facebook.com

Gdzie kupić bilety?

Bilety: Stojące:
80 zł – ulgowe – pula limitowana tylko na TicketClub
90 zł – I pula – limitowana
99 zł – II pula – limitowana
109 zł – w dniu koncertu Balkon:
120 zł – przedsprzedaż
135 zł – w dniu koncertu Można je kupić 0na:
*Ticketclub: https://ticketclub.pl/…/synestezje-muzyka-plastyka…/
*eBilet: https://www.ebilet.pl/…/festiwale/festiwal-synestezje…
* kupbilecik: https://bkb.pl/106032-97f0d Bilety w wyjątkowej wersji kolekcjonerskiej dostępne:
* w sklepie internetowym https://sklep.klubstudio.pl/…/Synestezje-Sarsa-28…/154
* oraz  stacjonarnie w Klubie Studio (Witolda Budryka 4), codziennie od 12:00 do 00:00

Wygraj zaproszenie na ten koncert!

Klub Studio przekazał dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia na ten koncert.

By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie (uzasadniając wybór):

Dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś wybrać się na koncert Sarsy?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Sarsa, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 19 października od godz. 9 do 21 października do godz. 9.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 23 października do godz. 22.

Regulamin konkursu “Sarsa”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest klub Studio w Krakowie.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 19 października 2023 r. od godz. 9.00. do dnia 21 października 2023 r. do godz. 9.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na koncert Sarsa+Meek, Oh Why? dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś wybrać się na koncert Sarsy?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Sarsa”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 19 października od godz. 9 do 21 października do godz. 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni dwóch zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 23 października do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 19 października 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 października 2023 r. i obowiązuje do 21 października 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.