Są powody do zadowolenia

0
238

W Urzędzie Miasta Częstochowy podsumowano badania satysfakcji z usług magistratu. Władze miejskie mają powód do zadowolenia. Okazuje się, że aż 91,5 procent badanych pozytywnie oceniło jakość pracy samorządowych urzędników. Badanie zadowolenia ze standardu usług w Urzędzie Miasta przeprowadzono w lipcu i sierpniu. W sumie ankietę na temat jakości usług świadczonych przez urząd wypełniło 657 interesantów.
Na podstawie tych ankiet opracowano raport dotyczący pracy magistratu. Ogólny poziom usług bardzo wysoko i raczej wysoko oceniło 91,5% respondentów. Średnie oceny wystawiło Urzędowi 4,5% pytanych, a raczej niskie i bardzo niskie jedynie 3,6% badanych.
Częstochowianie proszeni o opinię mieli do dyspozycji punktację od 1 do 5. Tyle można było przyznawać poszczególnym aspektom pracy urzędu.

Są powody do zadowolenia 1
  • Udzielanie informacji zostało ocenione ogólnie bardzo wysoko bądź raczej wysoko łącznie przez 90% ankietowanych — informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego UM. – Wiedzę kadry urzędniczej wysoko lub raczej wysoko oceniło dokładnie 86,7% badanych. Dotrzymywanie terminów zapewniło Urzędowi 85,5% bardzo wysokich i raczej wysokich ocen – tyle samo, co poświęcanie uwagi interesantkom i interesantom. Zdaniem ankietowanych, gotowość do udzielania pomocy odwiedzającym Urząd stoi na bardzo satysfakcjonującym poziomie – za ten element przyznano łącznie z górą 85% bardzo wysokich i raczej wysokich ocen, podobnie jak za przestrzeganie zasady równego traktowania. W ocenie wszystkich wyszczególnionych elementów obsługi przeważały opinie pozytywne i bardzo pozytywne – było ich łącznie ponad 80%.
    W trakcie prowadzonego badania nie tylko sprawdzano poziom zadowolenia interesantów. Badani mogli również zgłaszać swoje własne propozycje dotyczące usprawnienia usług świadczonych przez urząd. Ponad 46 procent pytanych o opinię było zdania, że magistrat pracuje sprawnie i nie zmieniliby nic w jego pracy. Osiemnaście procent respondentów zwróciło uwagę na długi czas oczekiwania i niewystarczającą liczbę stanowisk obsługi.
    Wśród ankietowanych kobiety stanowiły ponad 56%, mężczyźni zaś – ponad 42%.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here