fbpx

Przebudowa DK-46. Na jakim etapie są prace?

Nowe rondo w obrębie ulicy Pułaskiego, kolejne od strony ulicy Św. Jadwigi. Trwają prace związane z przebudową DK-46.

Realizowana jest właśnie, największa od kilkudziesięciu lat inwestycja drogowa w tej części. Zmianom ulegnie 7 km DK-46, a nowy odcinek mierzący 1,7 km będzie przebiegał wzdłuż torów, od skrzyżowania ul. Głównej z ul. św. Jadwigi do włączenia w ul. Pułaskiego blisko dworca PKP Stradom.

W obrębie ulicy Pułaskiego i od strony Św. Jadwigi powstają ronda. Pierwsze, będące wlotem obejścia ul. Św. Barbary już jest otwarte dla ruchu samochodowego, drugie z nich dopiero powstaje.

Nowy ślad drogi i zmiany w tym rejonie odciążą centrum miasta od ruchu tranzytowego. Odcinek do ulicy Pułaskiego przejmie na siebie tranzyt z dzielnicy Podjasnogórskiej i Śródmieścia. Dwujezdniowa droga będzie posiadać pełną infrastrukturę naziemną i podziemną. Powstanie m.in. odpowiednie oświetlenie, ścieżki rowerowe, chodniki.

Inwestycja będzie korzystna dla mieszkańców Gnaszyna i Kawodrzy, ponieważ przy okazji prac drogowych zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa, która odwodni przylegające ulice.

Koszty projektu i wykonania prac wynoszą 98 mln zł. Modernizacja dróg w tej okolicy, ułatwi połączenie miasta z węzłami obwodnicy autostrady A1.