fbpx

W częstochowskim Urzędzie Miasta już niebawem będzie można starać się o dotacje do wymiany źródeł ciepła, fotowoltaiki i na usunięcie azbestu

Na ostatniej sesji Rady Miasta, przyjęto uchwały dotyczące dofinansowania modernizacji systemów grzewczych i innych działań na rzecz ochrony środowiska.

Mieszkańcy Częstochowy już niedługo będą mogli składać wnioski o dopłatę do wymiany pieca lub montażu fotowoltaiki. Dofinansowanie będzie przysługiwać także osobom, które chciałyby usunąć ze swych budynków elementy zawierające trujący azbest.

Uchwały Rady Miasta wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Czas na realizację inwestycji, które zostaną dofinansowane, będzie upływał do 20 września 2023 roku(w przypadku fotowoltaiki i usuwania azbestu) i do 27 października(w przypadku wymiany ogrzewania).

Zarówno w przypadku montażu ekologicznego pieca, jak i montażu instalacji fotowoltaicznej- dopłata wyniesie do 6 tys. złotych. Szacunkowo, przy wymianie kotła opalanego węglem na gazowy, olejowy lub pompę ciepła, dofinansowanie wyniesie do 70 % samego zakupu źródła ciepła. Oczywiście do tego dojdą jeszcze pozostałe koszty związanie z projektem czy montażem.
Jeśli chodzi o usunięcie azbestu, wnioskodawca może starać się o zwrot kosztów w wysokości nie więcej niż 5 tysięcy zł. Dotacja powinna być przeznaczona na demontaż, transport i bezpieczne składowanie płyt azbestowych.

Co ciekawe, o zwrot części kosztów mogą starać się również mieszkańcy, którzy posiadają odpady azbestowe zdemontowane przed 1 stycznia 2021 roku. W tym wypadku będzie należało złożyć wniosek na wywiezienie i unieszkodliwienie szkodliwych płyt, a maksymalna kwota dofinansowanie na ten cel wyniesie 2 tys. złotych.
Wszystkie wnioski będzie można składać w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy do 28 kwietnia 2023 r. O szczegółach i terminie rozpoczęcia procedury ich przyjmowania, będziemy jeszcze informować.

Inf. na podstawie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM