Przebudowa budynku remizy w Srocku

0
562
fot. UG Mstów

Trwają właśnie prace, które związane są z rozbudową oraz przebudową istniejącego już budynku usługowego remizy w Srocku.

Temat tej działki to „temat rzeka”, teren oraz obiekt przez ostatnich kilka lat był lekko zaniedbany i uległ dużemu zniszczeniu, martwiło to mieszkańców sołectwa. W 2018 roku wszystko się zmieniło, kiedy to po kilku latach starań, został w końcu przekazany na mienie gminne przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Srocko TUTAJ.

W tym samym roku została przeprowadzona gruntowna termomodernizacja budynku razem z wymianą stolarką zewnętrzną TUTAJ.

Trochę wcześniej również zostało wymienione pokrycie dachowe i wykonano montaż instalacji odgromowej.

Teren jest ogrodzony, ogrodzeniem panelowym, które zostało wykonane w 2017 roku. Działka ta ma bezpośredni dostęp do komunikacji i drogi powiatowej.

Natomiast w 2020 roku powstała nowoczesna strefa rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Powstała ona w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” TUTAJ.

Przebudowa budynku remizy w Srocku 3
fot. UG Mstów

Radny z miejscowości Srocko, Robert Misztal tłumaczył: „Remiza to aktualnie tylko nazwa potoczna, gdyż jednostka OSP od wielu lat nie jest niestety aktywna. Docelowo ma to być (działka i budynek) ogólnodostępne, funkcjonalne, nowoczesne miejsce dla mieszkańców sołectwa Srocko. Miejsce spotkań, zebrań sołeckich, integracji dla młodzieży i dorosłych. Tak, aby każdy mieszkaniec, młodszy czy starszy, mógł znaleźć coś dla siebie i z tego skorzystać. Krok po kroku staramy się do tego dążyć”.

Zakres prac obejmuje w tym roku między innymi rozbudowę budynku w kierunku zachodnim i przebudowę oraz modernizację istniejącej już części, które dostosowane będzie do zaprojektowanej funkcji. Następnie, w ramach zagospodarowania terenu, zostanie wykonane miejsce do zaparkowania samochodów.

Przedmiot zamówienia obejmuję między innymi: przygotowanie placu budowy oraz zabezpieczenie terenu znajdującego się wokół budynku, demontaż bramy garażowej, demontaż posadzek razem z wykonaniem nowej izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej, rozbiórkę istniejących już schodów zewnętrznych, demontaż drzwi zewnętrznych oraz stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych fundamentów pod projektowane ściany nośne, wykonanie nowych ścian nośnych oraz działowych, nadproży i wieńców, wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem nad częścią rozbudowaną, obróbki blacharskie, prace instalacyjne i wykończeniowe, wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych i nowych posadzek, ocieplenie ścian zewnętrznych części projektowej lekką mokrą metodą z zastosowaniem płyt styropianowych, otynkowanie ścian, pokrycie ścian tynkowanych zaprawą gipsową, zagruntowanie oraz malowanie emulsją akrylową, demontaż istniejących parapetów oraz montaż nowych dla wszystkich okien, montaż rynny oraz rury spustowej z PCV, uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenu, budowę instalacji oświetlenia pomieszczeń, instalacji zasilania urządzeń grzewczych oraz wentylacyjnych, a także instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gazu, instalacja c.o. oraz wentylacja.

Podczas wprowadzania nowego układu funkcjonalnego budynku, zaprojektowano również nowe pomieszczenia oraz zmianę funkcji już istniejących pomieszczeń. Obiekt zostanie wyposażony we wszystkie warunkowane przepisami instalacje wewnętrzne.

K KIK