Jubileusz Archiwum Państwowego – Częstochowa

0
703
fot. UM Częstochowa

Archiwum Państwowe w Częstochowie obchodzi 70. rocznicę istnienia w państwowej sieci archiwalnej.

Z okazji jubileuszu zorganizowana została konferencja naukowa pt. „Nasze wczoraj i dziś. Rola archiwów państwowych w budowaniu lokalnej pamięci historycznej na przykładzie Archiwum Państwowego w Częstochowie”.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały wystąpienia oraz referaty pracowników Archiwum, instytucji współpracujących, archiwów zakładowych oraz przedstawicieli częstochowskiego środowiska naukowego, wskazujący na wagę przedsięwzięć, które realizowane są przez to właśnie archiwum na rzecz lokalnej społeczności. Spotkanie było również okazją do przekazania podziękowań oraz słów uznania.

W czasie konferencji naukowej była wystawa materiałów archiwalnych „Skarbnica przeszłości czyli 70 lat Archiwum Państwowego w Częstochowie”, ukazuję ona spektrum działań częstochowskiej placówki, a nawet meble, z których niegdyś korzystali pracownicy Archiwum. Z powodu istniejącej sytuacji epidemicznej związanej z epidemią koronawirusa jubileusz transmitowany był na żywo w mediach społecznościowych.

Archiwum gromadzi, opracowuje, przechowuje oraz udostępnia najważniejsze dokumenty z urzędów oraz innych instytucji, które działają w regionie. Jest również placówka naukową, zajmującą się badaniem zgromadzonych dokumentów i prowadzeniem działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz wydawniczej. Na podstawie swych zasobów, dokumentów AP wydaje zaświadczenia i uwierzytelnione odpisy, wyciągi i reprodukcje. Z niektórych akt korzystają nie tylko historycy czy pracownicy urzędów ale również naukowcy, studenci i genealodzy.

Dyrektorem Archiwum Państwowego w Częstochowie od 1996 roku jest mgr Elżbieta Surma-Jończyk.

K KIK