fbpx
Strona głównaEdukacjaKolejna edycja programu „Akademicka Częstochowa”

Kolejna edycja programu „Akademicka Częstochowa”

Lokalne uczelnie wyższe wciąż mogą składać wnioski o finansowe wsparcie z budżetu miasta.

Pieniądze pozyskane w ubiegłych latach w ramach programu „Akademicka Częstochowa”, umożliwiły realizację wielu dodatkowych przedsięwzięć.

Wnioski można składać do 21 marca.
Pierwsze elementy programu „Akademicka Częstochowa”, zostały wprowadzone w życie już w 2014 roku.
Na co mogą zostać przeznaczone dotacje?

Sposób wykorzystania tego rodzaju wsparcia, reguluje ustawa( Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), jednak możliwości jest naprawdę wiele. Od kształcenia na wszystkich rodzajach studiów, także tych podyplomowych, po prowadzenie domów studenckich. Dotacje pomagają wspierać szkolenie kadr uczelni, rozwijać konkretne prace badawcze, ale także stworzyć lepsze warunki dla osób z niepełnosprawnościami.

Co udało się zrealizować w poprzednich latach?

Program „Akademicka Częstochowa” przyczynił się np. do stworzenia Uniwersyteckiego Centrum Wirtualnej Rzeczywistości. Dzięki dodatkowym finansom doposażono sale dydaktyczne, zakupiono symulator samochodu napędzanego ogniwami paliwowymi.

Powodem do dumy jest zbudowanie przez studentów Politechniki Częstochowskiej łazika marsjańskiego, dzięki któremu o naszej uczelni usłyszał świat. Łazik w 2018 roku zdobył pierwsze, a w 2019 czwarte miejsce na najbardziej prestiżowych zawodach marsjańskich łazików na świecie.

Skoro wiadomo, że chodzi o pieniądze, to o jakich kwotach wsparcia można mówić?

W latach 2015-2021 miasto wsparło rozwój bazy naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza kwotą 365 tys. zł, a na promocję oferowanych przez tę uczelnię kierunków wydało łącznie niemal  200 tys. zł.  Politechnika Częstochowska otrzymała dotąd 550 tys. zł na swoje cele inwestycyjne, a na promocję oferty tej uczelni miasto wydało natomiast ponad 258 tys. zł.  

Więcej informacji, zarządzenie i wzór wniosku o dotację , można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Częstochowy.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -