fbpx

Nowe place zabaw w Kusiętach i Turowie

W ostatnich tygodniach w gminie Olsztyn powstały dwa nowe place zabaw. Cieszą one małych mieszkańców Kusiąt i Turowa.

W gminie Olsztyn w ostatnich tygodniach powstały dwa nowe place zabaw.

Pierwszy powstał przy Szkole Podstawowej w Kusiętach. Zadanie udało się zrealizować dzięki staraniom mieszkanki Kusiąt, Honoraty Połącarz. W efekcie Stowarzyszenie wokół Jeziorka Krasowego zgłosiło się do piątej edycji programu pomocy dzieciom „Pepcolandia”, organizowanej przez firmę Pepco. Stowarzyszenie otrzymało 5 tys. zł na zbudowanie placu zabaw dla dzieci. Koszt całej inwestycji to 50 tys. zł, z czego 29 tys. zł dołożyła Szkoła Podstawowa w Kusiętach, a 16 tys. zł pochodziło z budżetu Gminnego Funduszu Sołeckiego sołectwa Kusięta.

Zbudowano nowoczesne, bezpieczne podłoże, przygotowano miejsce i zakupiono nowe zabawki. Na placu szkolnym stanęły m.in. nowe zjeżdżalnie i huśtawki. Uroczyste otwarcie przypadło na 22 lipca, a uczestniczył w nim m.in. Tomasz Kucharski, burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn.

W połowie wakacji zakończyła się z kolei budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turowie. Inwestycja została zrealizowana za środki pozyskane w 2022 r. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” oraz za środki własne. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 110 tys. zł (ze środków województwa przyznano zaś 80 tys. zł).

Dzięki inwestycji najmłodsi mieszkańcy Turowa zyskali bezpieczną przestrzeń do zabaw i aktywnego wypoczynku. Więcej na: www.olsztyn-jurajski.pl.

ZS, mat. UMiG Olsztyn