Park przy ul. Parkowej w Kłobucku zostanie zmodernizowany i doposażony

0
434
park 2

W ramach zadania „Zagospodarowanie parku przy ulicy Parkowej w Kłobucku” teren parku oraz znajdujące się w nim obiekty zostaną zmodernizowane i doposażone.

park 3
fot. UG w Kłobucku

Planowane prace przewidują odnowienie i doposażenie istniejącego w  parku placu zabaw, stworzenie siłowni zewnętrznej, odnowienie alejek parkowych, zamontowanie elementów małej architektury oraz doświetlenie całej przestrzeni.

Takie zagospodarowanie parku jest możliwe dzięki podpisaniu umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia przez Burmistrza Kłobucka – Jerzego Zakrzewskiego z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 250 tys. zł, z czego otrzymane dofinansowanie to tylko 39 987,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.