Pamiętają i szanują przeszłość

0
218

Gmina Olsztyn przeprowadzi prace remontowo-konserwacyjne miejsca straceń znajdujące się przy drodze między Olsztynem a Kusiętami. Dzięki pozyskanej przez samorząd dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kwocie przekazanej przez gminę cmentarz-monument zostanie całkowicie odnowiony.
Projekt zakłada wykonanie prac za kwotę ponad 100 000 zł.


Cmentarz — pomnik w Olsztynie zajmuje powierzchnię 0,6160 ha. To miejsce, w którym hitlerowcy zamordowali prawie 2 tys. osób z Częstochowy i Radomska w latach 1940 – 1943.
Do pierwszych egzekucji doszło tam 28 czerwca 1940 roku: późnym wieczorem rozstrzelano pierwszych czternastu więźniów, przewiezionych z Radomska i Częstochowy, aresztowanych w tzw. “Wielkiej Akcji”. Egzekucji dokonano na pustkowiu, zwanym przez miejscowych “szubienicą” (za cara stała tam szubienica, na której wieszano skazańców). Kolejne egzekucje odbyły się 1 i 3 lipca 1940 rok W latach 1942-1943 przywożono tu także półżywych radzieckich żołnierzy z łagrów w Częstochowie i dobijano ich z broni palnej strzałem w tył głowy. Wszystkie zwłoki grzebano na miejscu, a mogiły równano z ziemią i maskowano. Po wojnie dokonano ekshumacji zwłok. Cmentarz powstał w latach 1963-1965. W 18 zbiorowych mogiłach spoczywa 1968 ofiar hitlerowskiego terroru.

Pamiętają i szanują przeszłość 1


Obecnie w miejscu kaźni stoi pomnik widoczny z drogi Olsztyn-Kusięta. Powstał w 1968 r. Jest to dzieło autorstwa Włodzimierza Ściegiennego. U jego podstawy widnieje wymowny napis „Bohaterom walk o wolność Ojczyzny, pomordowanym w latach 1939-1945”. Od obelisku w głąb lasu prowadzi chodnik, aż do cmentarnej bramy wejściowej z napisem: „Cmentarz ofiar II wojny światowej”. W środku lasu, obok mogił rozstrzelanych znajdują się wykonane z piaskowca płaskorzeźby autorstwa Władysława Łydżby, które ustawiono w latach 80-tych.
Jak informuje gmina Olsztyn, za pozyskane środki uzupełnione wkładem własnym gminy wyczyszczone zostaną płaskorzeźby z piaskowca oraz nagrobki na mogiłach. Czyszczeniu i naprawom poddane będą także m.in. alejki, ogrodzenia oraz brama.
(Źródło: UG Olsztyn)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here