OSP z Mstowa kupuje sprzęt w ramach dofinansowania WFOŚiGW

0
548

W ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jednostki OSP z terenu Gminy Mstów podpisały umowy i przystąpiły do zakupu niezbędnego sprzętu ratującego życie ludzkie.

OSP z Mstowa kupuje sprzęt w ramach dofinansowania WFOŚiGW 1
Fot: Gmina Mstów

Złożone wnioski do „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” o dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia zostały pozytywnie rozpatrzone. Fundusze, jakie zostały przyznane to kwota 35 000 tys. zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi 25 000 tys. zł. Resztę zapewniła Gmina Mstów.

 Zakupiony sprzęt ma podnieść gotowość bojową lokalnych służb ratowniczych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

W ramach dotacji zakupiony sprzęt trafi do:

  • Motopompy pływające Niagara: Małusy Małe, Zawada, Mokrzesz, Siedlec, Kobyłczyce;
  • 4 szt. ubrania specjalnego, które zakupi OSP Małusy Wielkie;

Natomiast z budżetu gminy zostaną zakupione:

  • Motopompa pływająca: dla OSP Kuchary;
  • Pompa elektryczna: dla OSP Mstów.

Wcześniej, w ramach dotacji z MSWiA, OSP Krasice zakupiła 2 szt. prądownic wodnych i opryskiwacz plecakowy.

OSP z Mstowa kupuje sprzęt w ramach dofinansowania WFOŚiGW 2
Fot: Gmina Mstów