Od czerwca limity dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie w górę

0
98
fot. UG w Myszkowie

Następna zmiana dla wcześniejszych emerytów oraz rencistów. Od czerwca będą mogli oni dorobić więcej do świadczeń wypłacanych przez ZUS, bo zwiększają się progi dochodów.

Najniższy próg bezpiecznego dorabiania jest wyższy o ponad 168 zł brutto.

„Limity dorabiania zmieniają się co trzy miesiące. Powinny je śledzić osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę oraz renciści. Dorabiając do domowego budżetu należy zwracać uwagę na dwie ważne kwoty. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie” – powiedziała Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Od miesiąca czerwca górną granicą dorabiania do świadczenia, która nie będzie miała wpływu na wysokość wypłacanej wcześniejszej emerytury czy renty, jest kwota 4364,70 zł brutto. Natomiast, jeżeli wcześniejszy emeryt bądź rencista w tych miesiącach otrzyma pensję powyżej 8105,80 zł brutto to jego świadczenie zostanie zawieszone. – „To ważne, by osoby których dotyczą progi dorabiania znały te wartości, bo dzięki tej wiedzy można świadomie zwiększyć budżet domowy i uniknąć ryzyka zmniejszenia świadczeń wypłacanych przez ZUS” – dodała rzeczniczka. Pułapy dorabiania na wcześniejszej emeryturze bądź rencie od czerwca wyliczane będą na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 roku. Po ich opublikowaniu Prezes ZUS ogłasza w formie komunikatu kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2022 roku.

W porównaniu do poprzedniego okresu czyli od marca 2022 roku do końca maja 2022 roku najniższa granica dorabiania wzrosła o 168,10 zł, a próg 130% przeciętnego wynagrodzenia wzrósł aż o 312,10 zł.

Jeżeli dodatkowe przychody będą wahać się w granicach od 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia, wtedy świadczenie z ZUS będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Więc jeśli od czerwca do sierpnia świadczeniobiorca, którego obowiązują limity, uzyska przychód w granicach od 4364,70 zł brutto do 8105,80 zł brutto, to ZUS może zmniejszyć wypłacane świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca br. do lutego 2023 r. wynosi:

691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
588,19 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.            

Natomiast na te limity nie muszą zważać osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobiety po 60 roku życia, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat.

Jednakże wyjątek stanowią emeryci, którym ZUS podwyższy wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1338,44 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, to jest bez dopłaty do minimum.

Natomiast bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych czy również inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy także rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli pobierana renta rodzinna, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej  emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

K KIK