Nowa propozycja częstochowskich radnych dla przedsiębiorców

0
250

Właściciele firm, którzy liczą na pomoc częstochowskiego samorządu muszą zaoferować nowo zatrudnianym pracownikom przynajmniej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Taką decyzję w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis podjęli częstochowscy radni.
Jak informuje Urząd Miasta Częstochowy, uchwała ma pomóc wykorzystać dobrą koniunkturę dla poprawy jakości dostępnej w mieście pracy.

Nowa propozycja częstochowskich radnych dla przedsiębiorców 1
  • Dobra koniunktura na rynku pracy w Częstochowie trwa – fachowcy są nadal poszukiwani. – informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego UM. – Samorząd – w duchu programu ,,Teraz Lepsza Praca” – chce wykorzystać te warunki z pożytkiem dla potencjalnych pracownic i pracowników, polepszając tym samym jakość miejsc pracy tworzonych ze wsparciem miasta. Stąd pomysł kolejnego podniesienia progu wynagrodzenia wymaganego na nowo oferowanych miejscach pracy. Osobom zatrudnianym na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu, przedsiębiorcy będą musieli zaoferować pensje w wysokości przynajmniej 300 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis.
    Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt uchwały przekazano wcześniej do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem oceny poprawności i przejrzystości zasad udzielania tego rodzaju pomocy. UOKIK nie wniósł do niego żadnych zastrzeżeń. Zmiany wprowadzone uchwałą będą miały zastosowanie do wniosków o udzielenie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy złożonych od momentu wejścia w życie nowych zapisów. Uchwała zacznie obowiązywać po dwóch tygodniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Pomoc de minimis to szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez podmioty szczebla regionalnego i samorządowego (również przez władzę centralną) – informuje magistrat. – Pomoc tego rodzaju może być udzielana m.in. na rozwój działalności gospodarczej. Zgodnie z rzymską zasadą de minimis non curat lex – czyli ,,prawo nie troszczy się o drobiazgi” – jest to wsparcie nienaruszające konkurencji na rynku, a więc niewymagające uprzedniej kontroli ze strony Komisji Europejskiej w drodze notyfikacji.
To nie jedyna forma wsparcia przedsiębiorców w zamian za godziwe wynagradzanie pracowników, jaką zaproponował firmom częstochowski samorząd. W ubiegłym miesiącu Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na częstochowskich terenach specjalnych stref ekonomicznych. W tym przypadku również na ulgi mogą obecnie liczyć firmy, które zaoferują nowo zatrudnionym co najmniej trzykrotność płacy minimalnej.

Pomoc de minimis to szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez podmioty szczebla regionalnego i samorządowego (również przez władzę centralną) – informuje magistrat. – Pomoc tego rodzaju może być udzielana m.in. na rozwój działalności gospodarczej. Zgodnie z rzymską zasadą de minimis non curat lex – czyli ,,prawo nie troszczy się o drobiazgi” – jest to wsparcie nienaruszające konkurencji na rynku, a więc niewymagające uprzedniej kontroli ze strony Komisji Europejskiej w drodze notyfikacji.
To nie jedyna forma wsparcia przedsiębiorców w zamian za godziwe wynagradzanie pracowników, jaką zaproponował firmom częstochowski samorząd. W ubiegłym miesiącu Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na częstochowskich terenach specjalnych stref ekonomicznych. W tym przypadku również na ulgi mogą obecnie liczyć firmy, które zaoferują nowo zatrudnionym co najmniej trzykrotność płacy minimalnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here