Częstochowska Straż Miejska ogłasza nabór osób

0
3049
plakat2

Częstochowscy Strażnicy Miejscy rozpoczęli nabór osób, które chciałyby pomagać mieszkańcom miasta i pracować jako strażnik miejski.

Praca w Straży miejskiej codziennie przynosi nowe wyzwania. Czy jest to realizacja zgłoszeń mieszkanek i mieszkańców miasta, podejmowanie własnych interwencji związanych z ochroną spokoju i porządku publicznego, dbanie o ochronę środowiska, czy pomoc innym osobom w różnych sprawach. Tak wyglądają codzienne interwencje.

Do 19 kwietnia 2021 roku do godziny 15:00 można składać wymagane dokumenty w konkursie na stanowisko Strażnik Miejski. Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 blok 3.

Jakie trzeba spełnić wymogi, by zostać Strażnikiem Miejskim? Określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych najważniejsze jest:

  • Obywatelstwo polskie;
  • Skończone 21 lat;
  • Korzystanie w pełni praw publicznych;
  • Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
  • Nienaganna opinia;
  • Sprawność fizyczna i psychiczna;
  • Niekaralność przez Sąd;
  • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Podczas naboru kandydaci zdają m.in. test sprawnościowy, który składa się z biegu na 60 metrów, pchnięcia kulą 4-kilogramową, biegu na 400 metrów, oraz test humanistyczny i psychologiczny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Straży Miejskiej w Częstochowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Częstochowie.