fbpx
Strona głównaPolecaneMuzeum Częstochowskie przypomni działalność Fabryki Wyrobów Ceramicznych "Czyn”

Muzeum Częstochowskie przypomni działalność Fabryki Wyrobów Ceramicznych “Czyn”

Realizacja projektu „Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych «Czyn»” będzie możliwa dzięki dofinansowaniu ministerstwa, które otrzymało Muzeum Częstochowskie.

W ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” Muzeum Częstochowskie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu „Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych «Czyn»”. Realizację zadania przewidziano na dwa lata. W tym czasie zorganizowana zostanie wystawa czasowa prezentująca dzieje zapomnianej wytwórni, która w latach 1945–1953 podjęła nowatorską pracę nad podniesieniem poziomu estetycznego dewocjonaliów.

Muzeum Częstochowskie przypomni działalność Fabryki Wyrobów Ceramicznych "Czyn” 1
Zofia Trzcińska-Kamińska “Matka Boska z Dzieciątkiem”, obiekt powstały w Fabryce Wyrobów Ceramicznych „Czyn”

Częstochowska Fabryka Wyrobów Ceramicznych “Czyn” była placówką artystyczną o prekursorskim charakterze. Współpracowali z nią tacy plastycy jak m.in. Wanda Szrajberówna, Zofia Trzcińska-Kamińska, Zofia Baudouin de Courtenay, s. Aniela Józefowicz czy Donata i Stanisław Pospieszalscy.

-Zakład wyróżniał się spośród innych podjasnogórskich zakładów produkujących dewocjonalia wyrobem ręcznym i dbałością o jakość produktów. Przez kilka lat działalności w fabryce opracowano kilkadziesiąt nowych wzorów figur i płaskorzeźb religijnych oraz uszlachetniono dziesiątki dawnych modeli – zaznacza Katarzyna Sucharkiewicz, koordynatorka muzealnego projektu.

Według zapowiedzi Muzeum Częstochowskie przedstawi historię i wytwórczość „Czynu” na tle przemian zachodzących w sztuce polskiej, a zwłaszcza w środowisku twórczym Częstochowy po roku 1945.

-Tak szerokie historyczne i kulturowe ujęcie pozwoli na prezentację krajobrazu artystycznego i intelektualnego miasta w okresie powojennym. Omówione zostaną m.in. początki szkolnictwa artystycznego, działalność salonów sztuki, a także pierwsze wystawy twórczości plastycznej – dodaje Sucharkiewicz.

Muzeum Częstochowskie przypomni działalność Fabryki Wyrobów Ceramicznych "Czyn” 2
Matka Boska Skępska, obiekt powstały w Fabryce Wyrobów Ceramicznych „Czyn”

W ramach projektu zostanie również wydany katalog do wystawy szeroko omawiający poszczególne aspekty aktywności wytwórni „Czyn” w obszarach edukacji, wystawiennictwa i popularyzacji dewocjonaliów artystycznych, stanowiąc tym samym rozbudowany komentarz dla zwiedzających.

Warto dodać, że temat częstochowskiej wytwórczości dewocyjnej w XX w., a zwłaszcza po 1945 r., do tej pory pozostał niezbadany.

-Zagadnienie analizowane jest bardzo syntetycznie lub też naświetlany jest jedynie jeden wybrany jego aspekt, a sama historia i spuścizna „Czynu” przedstawiane marginalnie. Epizodycznie traktowane jest także zjawisko obserwowanej od lat banalizacji i wulgaryzacji szaty estetycznej rodzimych wyrobów pamiątkarstwa religijnego. Dostrzegając brak głębszej refleksji naukowej nad przyczynami zaistniałej sytuacji, Muzeum Częstochowskie podjęło się organizacji wystawy skupiającej uwagę i stawiającej pytania o ewolucję oraz mechanizmy, które doprowadziły do niejasnego statusu XX-wiecznych dewocjonaliów i wiązania ich coraz częściej z pejoratywnymi kategoriami „sacrobiznesu” i kiczu – podkreśla koordynatorka projektu „Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych «Czyn»”.

ZS

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -