fbpx

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy rusza z nową kampanią społeczną

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” – to hasło kampanii społecznej organizowanej przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy.

Tegoroczna kampania jest kontynuacją działań z minionych lat. Poprzednie akcje Cechu Kominiarzy prowadzone były pod hasłami: „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

W walce z potencjalnymi zagrożeniami najważniejsza jest edukacja społeczna. Dlatego, również w tym sezonie zaplanowano szereg działań, które zwrócą uwagę na właściwą eksploatację przewodów kominowych, urządzeń grzewczych i przewodów wentylacyjnych. Pozwoli to uniknąć niebezpieczeństwa zaczadzenia, pożaru oraz pomoże w walce ze smogiem.

Zaplanowano spotkania z mieszkańcami gmin, a także lekcje zawodoznawcze, które poprowadzą Mistrzowie Kominiarscy zrzeszeni w Cechu oraz organizacjach kominiarskich. Będzie można dowiedzieć się m.in. jak prawidłowo przeprowadzić proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów i jak zadbać o systemy kominowe i wentylacyjne.

Warto przypomnieć, że w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy obowiązkowo usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. Reguluje to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Co najmniej raz w miesiącu (chyba, że przepisy miejscowe stanowią inaczej), należy usuwać zanieczyszczenia z palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. Jeśli chodzi o paleniska opalane paliwem stałym w innych miejscach, należy zadbać o ich przegląd, co najmniej raz na 3 miesiące. W przypadku palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym kontrola jest konieczna raz na pół roku.

Przewody wentylacyjne powinny być sprawdzane i czyszczone przynajmniej raz w roku.

Zlecenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i odpowiedzialność za naprawy, należy do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku i musi ją przeprowadzić Mistrz Kominiarski, który zniweluje usterki będące zagrożeniem dla zdrowia, mienia czy środowiska.