fbpx
Strona głównaEkologiaMiasto dofinansuje częstochowianom proekologiczne inwestycje. Ma na ten cel 750 tysięcy

Miasto dofinansuje częstochowianom proekologiczne inwestycje. Ma na ten cel 750 tysięcy

Mieszkańcy Częstochowy będą mogli skorzystać z dotacji na modernizację systemów grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz usunięcie elementów budowlanych zawierających azbest.

Tryb, a także zasady udzielanie dotacji oraz sposób jej rozliczania ustalono w uchwale podjętej przez Radę Miasta Częstochowy.

Dofinansowanie będzie przysługiwać na inwestycje planowane do realizacji po dacie podpisania umów dotacji, jednak nie później niż do 20 września 2021 roku.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. W roku złożenia wniosku nieruchomość taka nie może być wykorzystywana na działalność gospodarczą ani jakąkolwiek inną aktywność zarobkową, bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji.

 W ramach dofinansowania wymiany systemu grzewczego, mieszkańcy miasta mogą się starać o dotację na inwestycje, które mają zdemontować i zlikwidować źródło ciepła (kocioł) starego typu opalany węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpić go podłączeniem do sieci ciepłowniczej; ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych); kotłem gazowym lub olejowym albo pompą ciepła. Dofinansowanie wyniesie do 70% kosztów netto wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakup nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż 5 tys. złotych. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja 2021 r.

Miasto przypomina, że z dofinansowania na modernizację systemu grzewczego w budynku lub lokalu mieszkalnym na terenie danej nieruchomości można skorzystać tylko raz w ciągu 5 lat.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych dotacja miejska obejmie pokrycie części kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie wyniesie do 50% poniesionych kosztów netto, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów wzmocnienia konstrukcji dachu, dokumentacji projektowej.

Termin składania wniosków na to dofinansowanie upływa 14 maja.

Dłużej, bo do 31 maja można wystąpić o pomoc finansową na usuwanie azbestu.

Z budżetu gminy dofinansowywane będą w ramach tego zadania koszty demontażu płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych) z dachu bądź elewacji, ich zabezpieczenia, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku. Kwota dotacji wyniesie do 60% kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę – nie więcej niż 4 tys. złotych.

Z dofinansowania na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych na terenie danej nieruchomości można skorzystać tylko raz w ciągu 5 lat. Ważne: dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej.

W sumie na wszystkie te trzy zadania miasto ma zarezerwowanych 750 tys. złotych. Najwięcej, bo pół miliona przewidziano na modernizację systemów grzewczych. Dwieście tysięcy wyniosą natomiast dotacje na fotowoltaikę, a 50 tysięcy na usuwanie azbestu.

Szczegóły dotyczące dofinansowania znaleźć można na stronie:

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=15531

(zdjęcie ilustracyjne pixabay.com)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -