fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaKultura i rozrywkaLady Pank świętuje w Częstochowie czterdziestolecie. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten...

Lady Pank świętuje w Częstochowie czterdziestolecie. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert [KONKURS]

Koncerty Lady Pank w ramach urodzinowej trasy „LP40” to gratka dla wszystkich fanów zespołu. Jeden z nich odbędzie się również w Częstochowie. Organizator koncertu – Impresariat Adria Art – ufundował dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia. Można je wygrać w konkursie.

„Zamki na piasku”, „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona”, „Tańcz głupia, tańcz”, „Tacy sami”, „Mała wojna”, „Mała Lady Pank”, „Wciąż bardziej obcy”, „Zawsze tam gdzie ty”, „Na co komu dziś”, „Stacja Warszawa”… Przeboje z repertuaru Lady Pank można wyliczać naprawdę długo. Nic w tym dziwnego, grupa świętuje w tym roku swoje 40-lecie. Minęły bowiem cztery dekady od chwili, gdy formację założyli wspólnie Jan Borysewicz i Andrzej Mogielnicki. W kolejnym roku, czyli 1982 r., do Lady Pank dołączył Janusz Panasewicz.

Lady Pank świętuje w Częstochowie czterdziestolecie. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert [KONKURS] 1
fot. adria art

Jan Bo i Panas do dziś trwają wspólnie na scenie. Skład ten współtworzą perkusista Kuba Jabłoński oraz basista Krzysztof Kieliszkiewicz (obaj związani są z grupą od 1994 r.). Czwórka ta fetuje z fanami huczną czterdziestkę Lady Pank. Koncerty w ramach tej trasy organizuje zaś Impresariat Adria Art.

– Okrągłe urodziny Lady Pank nie mogą odbyć się bez premiery płyty i trasy koncertowej! W końcu to właśnie ze spektakularnych, wypełnionych największymi przebojami koncertów słynie zespół Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Od premiery ostatniego albumu Lady Pank – „Miłość i władza” – minęło pięć lat. Świat w tym czasie stanął na głowie. Dziś nic, co jeszcze niedawno wydawało nam się normalne, nie jest oczywiste. Wyjście do klubu czy na koncert stało się luksusem – i właśnie tego luksusowego towaru Lady Pank chce dostarczyć fanom jak najwięcej! – zaznacza organizator.

Koncert odbędzie się 29 października w Hali Sportowej Częstochowa

Lady Pank świętuje w Częstochowie czterdziestolecie. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert [KONKURS] 2
Lady Pank (fot. Karol Skiba Gazeta Kołobrzeska/ mat. przekazane przez Adria Art)

Trasa koncertowa – nazwana tak samo jak nowy album, czyli „LP40” – wystartowała latem 2021 r. i potrwa do końca roku 2022 (obejmuje m.in. Rzeszów, Toruń, Bydgoszcz i Elbląg). Na jej mapie nie mogło zabraknąć Częstochowy. Jubileuszowy koncert odbędzie się w piątek, 29 października w Hali Sportowej Częstochowa. Start o godz.20.

-Nie zabraknie największych przebojów z czterech dekad działalności ani utworów z najnowszej płyty, w niespotykanej dotąd oprawie. Będzie hucznie, przebojowo, ale i sentymentalnie. W końcu na muzyce Lady Pank wychowały się już trzy pokolenia słuchaczy. I co najważniejsze – będzie bezpiecznie!- zapewnia organizator wydarzenia.

Bilety w zależności od miejsc kosztują 59, 79, 99 i 129 zł. Można je kupić za pośrednictwem strony – adria-art.pl. Rezerwacja telefoniczna: 605 555 676.

Zagraj o podwójne zaproszenie!

Lady Pank świętuje w Częstochowie czterdziestolecie. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert [KONKURS] 3
Lady Pank (fot. Karol Skiba Gazeta Kołobrzeska/ mat. przekazane przez Adria Art)

Mamy dla czytelników dwa podwójne zaproszenia na ten koncert, które ufundował Impresariat Adria Art. By o nie zagrać należy wykonać następujące zadanie:

Wskaż tytuł ulubionej płyty z dorobku zespołu Lady Pank i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Lady Pank”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 19 października od godz. 17 do 20 października do godz. 17.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 21 października do godz. 10.

Regulamin konkursu „Lady Pank”

Lady Pank świętuje w Częstochowie czterdziestolecie. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert [KONKURS] 4
Lady Pank (fot. Karol Skiba Gazeta Kołobrzeska/ mat. przekazane przez Adria Art)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Impresariat Adria Art.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 19 października 2021 r. od godz. 17.00. do dnia 20 października 2021 r. do godz. 17.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na koncert zespołu Lady Pank, który odbędzie się 29 października o godz. 20 w Hali Sportowej Częstochowa, dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Wskaż tytuł ulubionej płyty z dorobku zespołu Lady Pank i uzasadnij swój wybór. Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Lady Pank”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 19 października od godz. 17 do 20 października do godz. 17.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu [email protected] najpóźniej do 21 października do godz. 10.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 19 października 2021 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 października 2021 r. i obowiązuje do 20 października 2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazeta regionalna.com.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -