Jutro wybieramy

0
293

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zostaną przeprowadzone już jutro, w godzinach od 7 do 21. W Częstochowie będziemy głosować w 135 obwodowych komisjach wyborczych.
Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym (oczywiście wyborcy z niepełnosprawnościami, którzy zgłosili taki zamiar w wyznaczonym terminie, korzystają z głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika; przez pełnomocnika głosują także osoby w wieku co najmniej 75 lat, które złożyły wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 4 X).

JAK GŁOSOWAĆ?
Po złożeniu podpisu na spisie wyborców każdy otrzyma dwie karty do głosowania – jedną w wyborach do Sejmu i drugą w wyborach do Senatu.
W wyborach do Sejmu głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.

Jutro wybieramy 1

Przyczyną nieważności głosu jest:

 • oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 • nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.
  Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.
  Pamiętajmy, że znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.
  W wyborach do Senatu głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

Przyczyną nieważności głosu jest:

 • oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie więcej niż jednego znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów,
 • nieoddanie głosu na któregokolwiek z kandydatów, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.
Pamiętajmy, że znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.
W Częstochowie powołanych zostało 135 obwodowych komisji wyborczych (w tym 9 w tzw. obwodach zamkniętych, utworzonych w częstochowskich szpitalach, areszcie śledczym i domu pomocy społecznej).

(źródło:UM Częstochowa)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here