fbpx
Strona głównaWiadomościCzęstochowa informacjeJest szansa na szybkie dokończeniu budowy obwodnicy Częstochowy

Jest szansa na szybkie dokończeniu budowy obwodnicy Częstochowy

Minister Infrastruktury wydał zgodę na zwiększenie wartości kosztorysowej budowy autostrady A1 od Pyrzowic do końca obwodnicy Częstochowy (odcinek „F” Rząsawa – Blachownia) o niespełna 400 mln zł – poinformował na swojej stronie internetowej resort. Oznacza to, że Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie mogła dokończyć budowę tego odcinka autostrady. Jak zapowiada ministerstwo, już niebawem ruszą zawieszone w końcu kwietnia prace budowlane. Wszystko wskazuje na to, że do końca sierpnia zostanie podpisana umowa z nowym wykonawcą drogi. Zastąpi on Konsorcjum firm, z Salini Polska jako liderem, z którym GDDKiA zerwało kontrakt w końcu kwietnia.

Jest szansa na szybkie dokończeniu budowy obwodnicy Częstochowy 1

Z uwagi na kluczowe położenie tego odcinka A1 i jego strategiczną rolę w układzie komunikacyjnym całej południowej Polski, Minister Infrastruktury zaakceptował wzrost wartości zadania, kierując się przede wszystkim względami społecznym i gospodarczymi. – czytamy w oświadczeniu resortu. – Analizy ekonomiczne wykazały, że roczne straty społeczne, wynikające z opóźnienia budowy A1, są szacowane na ok. 225 mln zł. Pomimo wzrostu wartości kontraktu, kwota na jego realizację jedynie o ok. 13% przekroczy kosztorys GDDKiA z 2015 roku.

Minister Infrastruktury zobowiązał GDDKiA do intensyfikacji działań i podjęcia wszelkich środków prawnych w celu odzyskania należnych stronie publicznej środków, pochodzących z kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz gwarancji bankowych.

GDDKiA po decyzji Ministerstwa Infrastruktury przystępuje teraz do wyboru wykonawcy autostradowej obwodnicy Częstochowy. Jak zapowiada GDDKiA, dzięki oparciu procedury wyboru wykonawcy na trybie negocjacji bez ogłoszenia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, rozpoczęcie prac budowlanych możliwe będzie jeszcze przed końcem sierpnia.

W wyniku prowadzonych negocjacji najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia wraz partnerami: Budimex S.A z Warszawy oraz BUDPOL Sp. z o.o. z Częstochowy, oferując wykonanie przedmiotu umowy za 434 402 991,17 złotych oraz deklarując skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc i przedłużając okres gwarancji jakości nawierzchni z betonu cementowego o 5 lat – informuje GDDKiA.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Ford Puma hybrydowy SUV

Popularne

- Advertisment -Ford Puma hybrydowy SUV