Ponad 31 tysięcy interwencji częstochowskiej straży miejskiej w 2020 roku

0
873
odkręcił koło

Częstochowska Straż Miejska podsumowała swoją pracę w roku 2020. Na terenie miasta było około 31225 interwencji, z czego 14672 to telefoniczne zgłoszenia.

Straż Miejska na terenie Miasta Częstochowa patroluje ulice i pomaga mieszkańcom już od 30 lat. Przez ten czas strażnicy przyczynili się do poprawy spokoju i porządku publicznego pomagając oraz realizując codziennie różne interwencje. Część z nich to zgłoszenia mieszkańców. Pozostała część to własne interwencje podejmowane podczas służby patrolowej.

Częstochowscy strażnicy w 2020 roku, na terenie miasta podjęli około 31225 interwencji. 14672 interwencji to telefoniczne zgłoszenia na stanowisko dyżurnego. Pouczeniami kończyła się zdecydowana większość interwencji.  

Najczęstszymi interwencjami w 2020 roku były:

  • 7683 wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej;
  • 5947 wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • 4555 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego;
  • 4366 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;
  • 1302 wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu;
  • 1143 wykroczenia przeciwko utrzymaniu czystości i porządku.

W trakcie wykonywania czynności służbowych strażnicy miejscy wystawili 22377 pouczeń, wypisali 4023 mandaty (12,88% wszystkich interwencji) i skierowali 103 wnioski o ukaranie do Sądu.

Ponadto częstochowscy strażnicy miejscy zrealizowali 755 interwencji ujawnionych przez operatorów miejskiego monitoringu.