Gmina Olsztyn od nowego roku przestanie być Gminą

0
1612
Olsztyn

Według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, Gmina Olsztyn odzyska prawa miejskie.

olsztyn-1
fot. UG w Olsztynie

Proces przywracania praw miejskich Olsztynowi, gmina rozpoczęła w zeszłym roku. Swoje poparcie udzieliła także Rada Gminy. Jednak cała procedura wymagała nie tylko decyzji organów władzy rządzącej i samorządowej, ale także wypowiedzi mieszkańców gminy.

W tym celu w dniach od 7 grudnia 2020 roku do 12 lutego 2021 roku mieszkańcy Olsztyna mogli oddać swój głos w konsultacjach dotyczących nadania/przywrócenia praw miejskich Olsztynowi. Łącznie oddano 1173 głosów, z czego:

 • 657 mieszkańców było „ZA” przywróceniem praw miejskich;
 • 471 mieszkańców było przeciwnych przywrócenia praw miejskich;
 • 9 osób się wstrzymało od głosu;
 • 36 głosów było nieważnych.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów, Olsztyn będzie jednym z 10 miejscowości, które od 1 stycznia 2022 roku otrzymają prawa miejskie.

„Bardzo się cieszymy, że udało się nam dopiąć celu, bo procedura jest skomplikowana ze względu na konieczność przeprowadzenie konsultacji społecznych” – mówi Wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski.

Dzięki pozytywnej opinii Wojewody i Ministerstwa o przywrócenie praw miejskich Olsztyn zyska dużo korzyści, które zaś wpłyną na rozwój „miasta” i standard oraz jakość życia mieszkańców. Ponadto jest to symboliczne ukoronowanie ponad 30-letniej pracy lokalnego samorządu w Wolnej Polsce.

Poprzez starania włodarzy Olsztyn jest nowoczesną gminą, z typowo miejskim układem urbanistycznym, z rewitalizowanym rynkiem, gazem, wodą i kanalizacją. Dodatkowo przybyło dużo atrakcji turystycznych tj.:

 • Zwiększenie liczby miejsc noclegowych;
 • Zwiększenie miejsc gastronomicznych;
 • Pojawienie się nowych ścieżek rowerowych;
 • Stałe coroczne imprezy, często mające zasięg ogólnokrajowy.

Wiadomym jest, że jednak główną atrakcją, atutem Olsztyna jest Zamek – Warownia, który znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W czasach świetności był miastem królewskim i pełnił funkcję obronną granic Rzeczpospolitej.

W roku 1488 prawa miejskie nadał Olsztynowi Król Kazimierz Jagiellończyk, a w 1870 roku zabrał car Rosji za udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym. Obecnie Radni Olsztyna wystąpili do Rady Ministrów o przywrócenie praw miejskich. Swoją decyzję tłumaczą nowymi możliwościami rozwoju gminy.

Akt nadania praw miejskich Olsztynka z roku 1488
fot. UG w Olsztynie

Swój udział w dotychczasowej procedurze zmierzającej do uzyskania praw miejskich mieli:

 • Mariola Matysek, długoletniej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
 • ks. Prałat Ryszard Grzesik, długoletni proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Olsztynie;
 • Marek Romański, historyk i radny Rady Gminy Olsztyn;
 • Tomasz Kucharski, Wójt Gminy Olsztyn.
wherez_tomski_Olsztyn_01
fot. UG w Olsztynie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here