Dziś Święto Chrztu Polski

0
128
mat. UG w Poraju

Święto Chrztu Polski zostało ustanowione ustawą z dnia 22 lutego 2019 roku, zatem w tym roku obchodzone jest po raz czwarty. 

Dziś obchodzona jest 1056. rocznica wydarzenia, które symbolicznie traktowane jest za początek państwa polskiego, a historycznie za bardzo istotny punkt w procesie jego konsolidacji oraz eliminacji cech plemienności.

„Mesco dux Poloniae baptizatur”, czyli „Mieszko książę Polski ochrzczony”, zapisany w „Roczniku kapitulnym krakowskim” przy roku 966. Ten wpis zawiera w sobie bardzo dużo treści i daje przekonanie o istniejącej w tym czasie na ziemiach polskich scentralizowanej formie władzy, dzięki czemu ta właśnie data może wyznaczać narodziny państwa polskiego. Niestety nie jest znana dokładna data ani miejsce tego wielkiego wydarzenia, lecz wielu historyków podejrzewa jednak Wielką Sobotę 14 kwietnia, dlatego to właśnie ten dzień został umownie wyznaczony na nowe święto państwowe przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Choć jest to jednostkowe wydarzenie, które odbyło się najprawdopodobniej w Ostrowie Lednickim, nie spowodowało natychmiastowej chrystianizacji całej ludności ziem polskich, początkowo ograniczało się tylko do możnych, zapoczątkowało zaś trwający przez wieki proces rozszerzania się nowej wiary na ziemie polskie. Przede wszystkim włączyło Polskę w grono chrześcijańskich państw zachodnich, co w perspektywie czasu umocniło jej państwowość oraz niezależność a także umożliwiło przetrwanie, a co za tym idzie również rozwój.

K KIK