fbpx

Dom Księcia wreszcie sprzedany? Zaoferowano 5 mln 100 zł

Miasto ogłosiło wynik rokowań dotyczących sprzedaży Domu Księcia, które odbyły się po kilku przetargach zakończonych niepowodzeniem. Nabywca zaoferował 5 mln 100 zł.      

O próbach sprzedaży Domu Księcia pisaliśmy już kilkakrotnie. Kamieniczny gigant (ponad 10 tys. m kw. i ponad 55 m sześc. kubatury) w maju tego roku po raz trzeci stanął do przetargu. W pierwszym, także zakończonym niepowodzeniem postępowaniu, cena opiewała na 10,3 mln zł. W ramach drugiego przetargu, który przypadł na luty, cena wywoławcza wyniosła już 7,5 mln zł, a wadium – 1,5 mln zł.

We wspomnianym trzecim przetargu cena została ponownie zmniejszona (można obniżyć ją maksymalnie do 50 proc. oszacowanej przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości) i wynosiła już 5,5 mln zł. Dom Księcia oferowany był wraz z działkami przylegającymi niezbędnymi do obsługi budynku.

Dom Księcia wreszcie sprzedany? Zaoferowano 5 mln 100 zł 2
Dom Księcia (fot. Łukasz Kolewiński/UM Częstochowy)

W efekcie miasto postanowiło w drodze rokowań zainteresować zakupem potencjalnych inwestorów (pisaliśmy o tym TUTAJ). Wyjaśniając: rokowania to tryb przewidziany w ustawie o gospodarce nieruchomościami w przypadku niepowodzenia przetargów nieograniczonych. W przypadku Domu Księcia odbyły się one 15 września, a ogłoszenie dotyczące ich wyniku zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy 25 września.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informacja dotycząca wyniku rokowań zostaje podana do publicznej wiadomości po upłynięciu terminu na ewentualne odwołania.

Do negocjacji – po wcześniejszym wpłaceniu wadium w wysokości 1 miliona złotych – zgłosiła się jedna osoba fizyczna, z którą podpisano protokół z rokowań dotyczący sprzedaży nieruchomości (personalia potencjalnego nabywcy wskazane w ogłoszeniu w BIP i jest nim p. Artur Szlufik).

Dom Księcia wreszcie sprzedany? Zaoferowano 5 mln 100 zł 3
Dom Księcia (fot. Łukasz Kolewiński/UM Częstochowy)

Zgodnie z informacją zapraszającą do rokowań akt notarialny kupna-sprzedaży ma zostać zawarty do 15 grudnia 2023 r. Płatność pierwszej raty w wysokości 3 mln 500 tys. 70 zł musi nastąpić przed zawarciem aktu notarialnego, a druga rata powinna zostać uregulowana na rzecz miasta do 29 września 2024 r. (cena wywoławcza w rokowaniach wynosiła 5 mln zł).

Przypomnijmy: Dom Księcia położony jest blisko ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie dworców autobusowego i kolejowego. Budynek stoi na działce pomiędzy aleją Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleńskiego. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 10,2 tys. m kw, a kubatura – 55 242 m sześc. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy”, budynek leży w strefie zabudowy usługowo-mieszkaniowej i wraz z otoczeniem posiada dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego.

Dom Księcia został wybudowany na życzenie księcia Michała Romanowa w 1912 r. Na początku miał stanowić kompleks pałacowy. Przylegał do niego ogromny park, który miał granice przy obecnej Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sobieskiego.

Dom Księcia przez większość swojego istnienia służył celom mieszkalnym, a zamieszkiwały w nim zazwyczaj rodziny żołnierzy. Po zakończeniu II wojny światowej budynek przechodził różne koleje, a w końcu stał się częścią komunalnego zasobu gminy i został przeznaczony na cele mieszkalno-użytkowe.

Wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków obiekt nie doczekał się kompleksowego remontu, ponieważ przekraczał on możliwości administratorów.

Ze szczegółami można zapoznać się w ogłoszeniu (ważnym do 2 października 2023 r.) zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy.

red., mat. UM Częstochowy

Czytaj także: Dom Księcia. Kiedy sen o wielkości obraca się w gruzy…