Gruszewnia otrzymała dofinansowanie z konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2021

0
101
dofinansowanie z inicjatywy sołeckiej 1

W ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku Sołectwo Gruszewnia (Gmina Kłobuck) otrzymała dofinansowanie na realizację inicjatywy sołeckiej.

W ubiegłym tygodniu w Centrum Usług Społecznościowych w Janowie odbyło się spotkanie, w czasie którego zostały wręczone i podpisane umowy na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.

Umowę z przedstawicielami Województwa Śląskiego w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2021 na zadanie pn.: „Doposażenie placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Sołectwie Gruszewnia” podpisali Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz Skarbnik Katarzyna Trzepizur.

Na 215 złożonych wniosków o udzielenie pomocy finansowej o łącznej kwocie 5 388 801,57 zł, pozytywnie rozpatrzonych zostało tylko 113 zadań na kwotę 2 889 504,09 zł.

Sołectwo Gruszewnia otrzymała dotację w wysokości 29 tys. zł, która pokryje koszt planowanej inwestycji, która będzie realizowana na ogólnodostępnym terenie, na którym znajduje się świetlica wiejska.

W planach jest doposażenie placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej. Cały teren będzie dodatkowo obsadzony drzewami, krzewami i innymi roślinami.

Całość tego przedsięwzięcia wyniesie około 60 tys. zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here