fbpx
Strona głównaPolecaneCzęstochowa będzie miała swój hejnał, napisał go Mateusz Pospieszalski. Radni zdecydowali także...

Częstochowa będzie miała swój hejnał, napisał go Mateusz Pospieszalski. Radni zdecydowali także o ustanowieniu ,,Honorowego Medalu za zasługi dla Miasta Częstochowy”

Częstochowa będzie miała swój hejnał, napisał go Mateusz Pospieszalski. Radni zdecydowali także o ustanowieniu ,,Honorowego Medalu za zasługi dla Miasta Częstochowy” Decyzje w obu sprawach podjęte zostały na ostatniej sesji Rady Miasta.


W tym roku Częstochowa świętuje swoje 800-lecie. Hejnał i medale dla osób zasłużonych dla miasta, to ostatnie akcenty tego jubileuszu, a także przypadającej również na ten rok 30. rocznicy ustanowienia samorządu lokalnego.

Częstochowa będzie miała swój hejnał, napisał go Mateusz Pospieszalski. Radni zdecydowali także o ustanowieniu ,,Honorowego Medalu za zasługi dla Miasta Częstochowy” 1
Pamiątkowy zapis nutowy hejnału


To nie pierwsza próba ustalenia muzycznej wizytówki miasta. Pierwszy hejnał dla Częstochowy został skomponowany w latach pięćdziesiątych poprzedniego wieku przez Zygfryda Jałowieckiego. Słuchaczom został publicznie zaprezentowany w 1966 roku w trakcie obchodów 1000-lecia państwa polskiego. Autorem kolejnego hejnału był Stanisław Antoni Sypek. Ciekawostką jest, że Jałowiecki swój utwór skomponował nie na jedną, jak to jest zwykle w przypadku hejnałów, a na trzy trąbki.
Kompozycja Mateusza Pospieszalskiego jest pod tym względem tradycyjnym hejnałem wykonywanym przez jedną trąbkę.


Rada Miasta przyjęła zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka na hejnał miasta utwór Pospieszalskiego na ostatnim spotkaniu. Teraz kompozycja, zanim stanie się oficjalną muzyczną wizytówką Częstochowy, będzie musiała uzyskać pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podobną procedurę będzie musiał przejść wzór uchwalonego przez rajców miejskich „Honorowego Medalu za zasługi dla Miasta Częstochowy”.

Radni zadecydowali, że medalem „Praemiando Incitat” – co z łaciny można przetłumaczyć jako ,,nagradzając – zachęca” – będą mogły być wyróżniane osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które poprzez swoją działalność zawodową, społeczną i publiczną – względnie realizację swoich zadań na rzecz miasta – przyczyniły się w sposób szczególny do jego rozwoju i promocji.

Odznaczenie będzie I lub II stopnia: Złoty lub Srebrny – podaje Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. – Medal I stopnia prezydent Częstochowy nada po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaczenia. Z kolei Medal II stopnia będzie mógł zostać nadany z własnej inicjatywy prezydenta.

Order będzie się składać z dziesięcioramiennej asymetrycznej gwiazdy, z nałożoną na nią okrągłą tarczą z herbem miasta i napisem ,,Praemiando Incitat Częstochowa” na otoku. Do całości dołączona będzie materiałowa baretka.

Oto jak brzmi najnowszy hejnał Częstochowy:

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -