fbpx

Coraz więcej pasażerów w częstochowskim MPK

Przybywa pasażerów w częstochowskim MPK. Porównując analogiczne okresy sprzed pandemii do czasu aktualnego (jeszcze przed obowiązującymi zmianami w organizacji ruchu na terenie miasta), w autobusach i tramwajach przybyła 1/6 pasażerów.

Biuro Inżyniera Ruchu przeprowadziło kompleksowe badania potoków pasażerskich w tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej, porównując wyniki z lat 2019 i 2022. Wnioski z badań są bardzo pozytywne: zainteresowanie transportem miejskim zauważalnie wzrosło – liczba pasażerów wzrosła rok do roku o ponad 16%, osiągając szacunkowo w roku bieżącym łącznie 36,3 mln.

Dla porównania w roku 2019 z linii obsługiwanych przez miejskiego przewoźnika skorzystało ponad 31 mln osób. Badania oparto na wynikach z automatycznych bramek zliczających pasażerów w pojazdach MPK, odnosząc liczbę autobusów i tramwajów do ogółu floty przewoźnika. Są to zatem wartości uśrednione i obliczane proporcjonalnie.

– Miasto nowoczesne to takie, w którym funkcjonuje nowoczesna komunikacja. Wzrost liczby pasażerów naszego MPK świadczy o tym, że proces unowocześniania infrastruktury i taboru idzie w dobrym kierunku. Czuję satysfakcję, bo takie było założenie programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, w ramach którego zrealizowaliśmy m.in. największe w historii inwestycje tramwajowe czy kupiliśmy prawie setkę nowych autobusów.

W badaniu najbardziej znaczący okazał się wzrost liczby pasażerów, którzy korzystają z komunikacji miejskiej w dni robocze. W 2019 r. było to niespełna 103 tys. przejazdów dziennie, a obecnie średnia frekwencja sięga 124 tys., przy czym w samym październiku 2022 r. w dni robocze odnotowano niemal 130 tys. przejazdów w przeciętnym dniu roboczym, a w pojedynczych przypadkach sumaryczna frekwencja ze wszystkich linii zbliżała się do 150 tys.

Nie ulega wątpliwości, iż zainteresowanie komunikacją miejską zdecydowanie wzrosło – w przypadku dni roboczych o ponad 20%. W soboty wzrost frekwencji był kilkunastoprocentowy, spadła natomiast liczba pasażerów podróżujących w niedzielę i święta. Zbiegło się to z wprowadzeniem ogólnopolskiego zakazu handlu, co może tłumaczyć trend przeciwny w dniach z czerwoną kartką w kalendarzu.

Innymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na wymienione wzrosty są: wysokie ceny paliw i innych opłat eksploatacyjnych pojazdów prywatnych, atrakcyjne ceny biletów względem pozostałych podwyżek inflacyjnych, rozbudowa specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności w rejonie ulic: Legionów, Strefowej, Kusięckiej, Korfantego, Bojemskiego i Ekonomicznej (skupiających coraz więcej dużych zakładów pracy).

Kolejne powody to: rozszerzenie oferty przewozowej za sprawą skomunikowania nowych odcinków, które w 2019 r. pozbawione były transportu publicznego, czyli północnego odcinka ulicy Ludowej, Drogowców, Przestrzennej i zachodniego odcinka Piastowskiej, objęcie komunikacją organizowaną przez miasto Częstochowę nowych miejscowości w sąsiednich gminach m.in. Woli Kiedrzyńskiej, Wierzchowiska, Wancerzowa i Mstowa, pozwalając skomunikować dodatkowo ponad 7 tys. mieszkańców regionu czy wreszcie dołączenie do grona pasażerów obywateli Ukrainy.

Przewiduje się, że głównie za sprawą podróży tramwajami, które najsprawniej przemieszczają się na osi północ-południe miasta przy zmianach w organizacji ruchu spowodowanej dużymi budowami w mieście, wzrost liczby pasażerów MPK może się utrzymać także w kolejnym roku. W ten sposób MPK, przynajmniej w jakiejś części, odrabia straty spowodowane pandemicznymi obostrzeniami, a obecnie rosnącą inflacja i kryzysem na rynku energetycznym.

LN/UM Częstochowy