fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaWiadomościCzęstochowa informacjeBlisko 9 milionów zł na termomodernizację czterech częstochowskich szkół

Blisko 9 milionów zł na termomodernizację czterech częstochowskich szkół

Częstochowa wywalczyła blisko 9 mln zł dofinansowania na kolejny etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Inwestycje będą realizowane w II LO im. R. Traugutta, Szkołach Podstawowych nr 36 przy ul. Kasztanowej i 42 przy Alei Armii Krajowej oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 przy ul. Łukasińskiego. Szczegóły dotyczące przedsięwzięć zostały przedstawione podczas spotkania prasowego, które odbyło się 7 września.

– Cztery inwestycje będą kosztować ponad 15 mln złotych, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to blisko 9 mln złotych – zaznacza prezydent miast Krzysztof Matyjaszczyk. – To kolejny etap termomodernizacji, w której wykonaliśmy przez ostatnie lata duży skok. Zostało nam jeszcze tylko kilkanaście miejskich placówek oświatowych w Częstochowie, które czekają na termomodernizację. Będziemy starali się zaplanować te inwestycje z udziałem środków europejskich w nowym okresie programowania – dodaje.

Miasto ogłosiło przetargi na te cztery zadania nieco wcześniej, więc te inwestycje – obecnie z dofinansowaniem unijnym – mają już wyłonionych wykonawców.

Blisko 9 milionów zł na termomodernizację czterech częstochowskich szkół 1
Spotkanie prasowe z udziałem prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka (fot. UM Częstochowy)

W ramach prac przewidziano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, ścian fundamentowych, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wymianę instalacji elektrycznej z oświetleniem oraz częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Prace rozpoczną się we wrześniu, a potrwają do listopada 2022 r. Remonty mają być prowadzone w czasie roku szkolnego w taki sposób, aby znacząco nie zakłócać normalnych zajęć.

Projekty są elementami kolejnego etapu zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie”. Efektem ich realizacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej tych budynków, zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza w mieście oraz poprawa funkcjonalności, estetyki oraz komfortu pracy i nauki w miejskich placówkach oświatowych.

Blisko 9 milionów zł na termomodernizację czterech częstochowskich szkół 2
Spotkanie prasowe z udziałem prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka (fot. UM Częstochowy)

Trwają termomodernizacje w dziewięciu innych placówkach

Dodajmy tu, że w okresie programowania 2014-2020 Gmina Miasto Częstochowa zrealizowała dotychczas cztery programy termomodernizacyjne na łączną kwotę 58 mln złotych, wykorzystując ponad 35 mln złotych dofinansowanie ze środków unijnych.

Termomodernizacje w czterech jednostkach to jednak nie jedyne tego rodzaju prace w częstochowskich placówkach oświatowych. Aktualnie trwają bowiem roboty termomodernizacyjne w dziewięciu innych miejskich jednostkach (w dużej mierze są one już mocno zaawansowane). Prace w sześciu z nich (MP 7 przy ul. Mireckiego i MP 36 przy ul. Kukuczki, SP 17 na Rakowie, SP 19 przy Orlej, SP 34 przy Dąbrowskiej i Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna) zakończą się jeszcze w tym roku. W trzech pozostałych placówkach: MP 38 na Parkitce (tu realizowana jest także rozbudowa przedszkola), VIII LO Samorządowe i IX LO im. Norwida – będą one kontynuowane w roku przyszłym.

Powyższe inwestycje są finansowane ze środków rządowego funduszu covidowego, środków własnych, a – w przypadku MP 38 – także ze środków unijnych.

Blisko 9 milionów zł na termomodernizację czterech częstochowskich szkół 3
Spotkanie prasowe z udziałem prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka (fot. UM Częstochowy)

Oto szczegóły dotyczące czterech kolejnych termomodernizacji

Termomodernizacja budynku II LO im. R. Traugutta (ul. Kilińskiego 62)
Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Dziedzicki Marcin Dziedzicki

W zakresie prac znalazła się m.in.: izolacja pionowa ścian piwnic; docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; docieplenie stropodachu styropapą wraz z robotami towarzyszącymi, podwyższenie ogniomurów, kominów wentylacyjnych, obróbki blacharskie; wymiana siedmiu sztuk okien oraz drzwi wejściowych; remont instalacji elektrycznej, instalacji co. wraz z wymianą grzejników.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 (ul. Kasztanowa 7/9)
Wykonawca – P.P.H.U. LOMA
W zakresie prac znalazła się m.in.: modernizacja ścian i stropów zewnętrznych, modernizacja wentylacji grawitacyjnej, systemu grzewczego, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.
W ramach kosztów niekwalifikowanych zostanie wykonana m.in.: pionowa izolacja przeciwwilgociowa na ścianach fundamentowych i piwnicznych, wymiana posadzek w budynku, wymiana nawierzchni placu za szkołą, wymiana dojść i chodników, istniejących studzienek rewizyjnych (odwodnienie dachu).

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42 (al. Armii Krajowej 68A)

Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Dziedzicki Marcin Dziedzicki
W zakresie prac znalazło się m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy, ścian zewnętrznych nadziemia, ścian przylegających do gruntu oraz stropodachów; wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu ogrzewczego – wymiana grzejników na grzejniki z zaworami termostatycznymi, modernizacja oświetlenia wbudowanego – wymiana opraw na energooszczędne.
W ramach kosztów niekwalifikowanych m.in. zostaną podwyższone ogniomury i attyki oraz kominy; wykonany napis z liter przestrzennych z podświetleniem led na elewacji frontowej, wyremontowana instalacja elektryczna.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 (ul. Łukasińskiego 70)
Wykonawca: Firma  AGBUD-BIS Sp. z o.o
Zakres prac obejmie: izolację pionową ścian piwnic; docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; docieplenie stropodachu styropapą wraz z robotami towarzyszącymi, remont kominów, obróbki  blacharskie; remont instalacji elektrycznej; remont instalacji co. wraz z wymianą grzejników.

Projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 4.3.2 – RIT osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020. Szczegóły: www.czestochowa.pl.

ZS

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -